Existují dva druhy pouta, kterým žena přitahuje muže. Pouto touhy po její kráse a pouto potřeby vyhnout se hnusným věcem, nespravedlnosti, ponížení, obviňování z neschopnosti.

Mladá žena může naplno využívat i první možnosti, stárnoucí žena potřebuje vytvářet síť okolo muže tak, aby se obával že druhé možnosti.

Digitální vztah, založený na ženském nekontrolovatelném nadužívání netělesné elektronické komunikace, je ideálním momentem pro provozování té druhé možnosti.

Celá nauka feminizmu je vysloveně zacílena na to, aby ženy podporovala v té druhé metodě manipulace s muži.

Feminizmus totiž nedává ženám mužská práva, ale pozdvihuje ženskou manipulaci nad úroveň mužské spravedlnosti. A to nově i společensky a politicky – viz instambulské a další “úmluvy”.

Zhlédnutí: 292