Je to muž, který je odsouzen být celý život pouze partnerem, jak ponižující

To, že je takové sousloví vůbec možné veřejně používat, je důkazem zvrácenosti, jakým femfašizmus infikoval západní civilizaci. Samotný termín je jeden z jejrozšířenějších shit testů, který naprostá většina mužů BOHUŽEL akceptuje*.

Slovo “životní” má naznačit osudovost, celoživotní trvání vztahu, vzájemnou připoutanost a závislost.
Slovo “partner” označuje osobu, která je vůči nám ve všem samostatná a jako rovnocení partneři těžíme z určitých výhod našeho vztahu.

Příklad podobného nesmyslu: “Závislá nezávislost”.

Muži jsou v pozici “životního partnera” většinou drženi pomoci samosnubnosti žen.

* Muži jej akceptují proto, že jsou celoživotně vychováváni v naukách femfašistické společnosti.

Shlédnutí: 472