Tragikomické tvrzení žen, že otec jejich dítěte se NAJEDNOU STAL NARKOMAN (ALKOHOLIK, NEMAKAČENKO)

Ženy se často chlubí svými až nadpřirozenými schopnostmi rozumět vztahům. Přitom tak často slýcháme neuvěřitelně hloupou pohádku, že dívka náhle po mnoha měsících zjistila, že její oplodnitel je narkoman, alkoholik a podobně. Samozřejmě je jasné, že tyto základní charakterové vlastnosti muže každý pozná ihned. Musí se ale na toho člověka dívat NEZAUJATĚ. Ne jako zamilovaná žena!

Protože při rozmnožovacím pudu ženy nevnímají morální stránku muže, ale animální

Kdyby měly ženy rodit děti jen morálním intelektuálům, lidstvo by už dávno bylo jen fosílie v usazeninách dějin. Jak říká kaskáda emocionální závislosti, žena není od toho, aby analyzovala a chápala emoce muže. Z mužských emocí chápe jen, že je A) sexuálně požadovaná, B) že se na ní muž zlobí a C) že je s ní muž spokojen. Pokud by na ženu muž mluvil pomocí emocionální manipulace, tedy ženským způsobem, vůbec ničemu by nerozuměla.

Když ženu vede rozmnožovací pud, nevidí z morálních aspektů muže NIC

Když žena svolí, že jí muž může oplodnit, morální hledisko to vůbec nemá. To, že je zjevný alkoholik nebo notorický nemakačenko v ten okamžik nehraje žádnou roli. Žena se mu prostě dobrovolně odevzdává a se v ším v ten moment souhlasí. Je pak hodně těžké, když má obhájit že SI NIČEHO NEVŠIMLA!

Muž nemusí v lásce hledět na “kvalitu” plánů své ženy. Plán jí musí určit muž, protože žena sama směřuje jen k bezdětnosti nebo ke svobodnému mateřství. Rodinu vždy zakládá muž.

Femfašizmus bude tvrdit, že muži to mají STEJNĚ. Že když milují ženu, tak nevnímají co je zač. Problém je v tom, že mu mužů je to SPRÁVNĚ. Muž je hlava rodiny a proto je důležité hlavně mužovo rozhodování a morálka. Muž musí svou ženu vést ke správnému chování.

 

Zhlédnutí: 204