Současné ženy už vůbec nepatří mužům a ani nechtějí patřit. Současné ženy jsou nuceny přilnout k neviditelné autoritě, která předstírá maskulinitu.

Zde si připomeňme, že “maskulinita” je: “způsob chování a myšlenkový směr umožňující ženě stát se matkou a splnit svou pohlavní roli”.

Současné ženy hltají poučky internetových citátů, pročítají magazíny, učí se řešit životní situace v “růžové zahradě” nebo v “sexu ve městě” a přirozeně všechny tyto zdroje považuji za ten správný svět, který je dobrý. Jenže to pouze systém masíruje ženskou pýchu a tvrdě vyučuje genderovou enemizaci. Každá žena je nucena k tomu, aby realizovala samosnubnost.

Vše je umožněno tím, že ženy mají přirozeně určenou vlastnost automatickému přizpůsobení se obecné morálce, u které se předpokládá, že pochází od “rady starších” – tedy pouze od vládnoucích mužů. Proto se všechny ženy, i když jsou úplně nejvíc “feministické”, pouze schovávají za štít této maskulinní anonymní autority. A pořád se na její sílu odvolávají. A k jejímu výkladu spravedlnosti se dovolávají.

Dříve ženy stály za morální autoritou svých mužů, nyní stojí za morální autoritou anonymního systému, který se za jejich muže vydává.

Ten systém jim poskytuje “jistoty” v mateřství, a mateřství glorifikuje, čímž si přízeň žen biologicky koupí. Kromě toho, že system získá ženy biologicky, získává si je také psychologicky, a to především díky masírování ženské lidské pýchy. Systém se ke svým ženám iluzorně staví jako jejich nekonečný obhajovatel. To se dokonale povedlo, neboť dnešní žena je systémem naprosto utvrzena v představě, že vše dělá správně, že má nárok na to vládnout nad svým životem, že nedělá chyby a že je něco víc než “člověk”. Tomuto směru říkáme femfašizmus.

To, že je výše uvedené skutečnou pravdou, si každý dnešní muž může snadno ověřit u každé ženy. Pokud muž ví jak to je, najednou mu vše začne dávat smysl.

Zhlédnutí: 240