Ženy nerozumí emocím muže. Ve vztahu s mužem jsou proto odkázány vždy na rady okolí. Každá žena čerpá vědomosti jak uspět v uspokojování svých pudů pouze ze společensky propagované morální normy.

To samozřejmě znamená, že pokud propaganda poskytne ženám chybnou obecnou morální normu, všechny ženy začnou tento směr následovat v nejupřímnější snaze všem vyhovět a hlavně zachránit sama sebe před tlakem pudů a potřeb.

Ženy současnosti následují morální normy Druhé morálky. Tato norma jim napovídá zcestné rady, aby je nasměrovala k patologickému chování. To se podaří zcela, neboť toto patologické jednání má sebe zesilující tendenci. Čím více ženy neuspějí, tím více se přimknou k druhé morálce, tady tím více a poslušneji budou zlé rady dodržovat.

Jedním z příkladů je jev, kdy ženy dalece mimo věk novomanželky začnou vyžadovat projevy mužovy zamilovanosti ještě dříve, než s ním budou fyzicky. Ženy budou následovat chybné rady, že mužský sexuální pud je vlastně něco jako láska. A tak se budou snažit všeobecným odpíráním si vynutit lásku. Dosáhnou tím ale přesně pravého opaku. Jejich náhodná selhání z nich udělají objekt sexuálního nouzového uspokojení a na žádnou lásku nebude prostor, čas ani energie.

Shlédnutí: 488