V dnešním právním systému ani po absolvování vojny případně plné zabíjení a podřezávání nezíská dnešní muž nějakou výrazně větší právní převahu nad současnou samostatnou ženou. Zrušením jakékoliv společenské hodnoty “svatby” Systém prakticky mužům říká, že na jejich rozhodování nezáleží. Také ženské osamostanění tvrdí, že žena se sama rozhoduje a tudíž za ní muž nesmí být zodpovědný. Zodpovědnost je odměnou za poslušnost – vždy a všude. Silný muž může ženu lépe zmlátit a nebo zabít, to ale není nic hezkého, takže tyhle jeho schopnosti získané na vojně jsou k ničemu. A ani současní otcové, zcela naučení propagandě Systému, mladému muži nedávají žádné vhodné rady, spíše naopak.

Shlédnutí: 223