Ženy nezajímají tvé útrapy a problémy, pouze tvé úspěchy

Sdělovat ženám své útrapy v době, kdy jsou ženy vychovávány jako rovnoprávné mužům znamená se ještě více ponížit. Maskulinita muže pak klesá hluboce pod bod mrazu. Když máte problém, PŘIKAŽTE ženě co má udělat aby se Vám to zlepšilo. Je naivní si myslet, že vyjmenováním útrap se žena pustí do jejich řešení.

Shlédnutí: 181