Touhy jsou dané tělem a nejdou změnit. Vědomá přání jsou dána tlakem společnosti, kdy se žena chce zařadit do proudu, který “frčí”.

Principem rozvratu současné společnosti je uměle vyvolaný nesmiřitelný konflikt mezi ženskými touhami a vědomým přáním.

Zhlédnutí: 101