Ženská emancipace oslavuje princip ženského ovládání vztahů a vytváření rodin. Jelikož na tuto roli není žena určena, musí používat nečestné a podlé metody, jak se pokusit ve vztahu určovat směr. Je to zbytečná snaha, ale o tom nechtějí ženy ani slyšet, neboť to by z jejich úhlu pohledu bylo diskriminační. Proto se budou trvale pokoušet používat všechny následující nečestné a nepřirozené taktiky.

Vynucování vztahu po prvním sexu

Dnes již velmi málo využívaná taktika, kterou ženy opouští proto, že by si sexu moc neužily.

Vynucování uzavíráním digitálního kruhu

Nejpoužívanější metoda, jelikož nevyžaduje tělesnou námahu a je dokonale účinná. Když se muž nechá ovládat digitálním světem, žena která jo chce ovládnout si ho jen připne na Facebooku do vztahu a v následující minutě tak informuje všechny sokyně, že zvítězila. Bez jediného pohybu. Muže tím staví do ponižující role, kdy musí okamžitě vše slíbit a závazek přijmout. Od toho okamžiku hraje digitální svět už jen ve prospěch holky a muž nemá šanci nic udělat.

Vynucování lásky opětováním neexistujícího vztahu

Nejvíce nečestná praktika ženského tlaku na ovládnutí muže je takové chování, že žena před světem i před Vámi jakoby opětuje láskyplně něco, co jste vůbec neudělal. Chová se k Vám, jako by jste ji už požádal o ruku! Jé to lichotivé, z biologického hlediska matoucí, odrovnává to sokyně a staví to celé okolí proti Vám.

Musíme si uvědomit, že žijeme v době největších změn v pohlavních vztazích. Pohlavní vztahy dělíme striktně na dobu předinternetovou a pointernetovou. Přičemž promítnutí komunikačních technologií do vztahu nastínil ve vedoeckofantastické literatuře už A. C. Clarke v románu “Město a hvězdy”. Už tam však autor nedokázal najít žádné řešení a každému bylo z popisu toho světa na zvracení.

 

Shlédnutí: 285