Ženské hnutí vůbec neřídí myšlení žen!

Ženy mají biologické samoopravné mechanizmy. Pokud se začnou příliš vzdalovat od mužů a tím pádem přestanou zastávat svou ženskou funkci, pudy je samy navrací do přirozené role. Jedním z obraných takových mechanizmů je pouhý fakt, že ženy se mezi sebou neshodnou a nerozumí si. Pokud by se měly nejak zorganizovat, tak to selže a musí se obrátit na mužskou autoritu, která je vrátí z chaosu do řádu.

Femfašistická autorita se vydává za “společný hlas žen”

Přesně tento systém užívá femfašistická mašinérie, která ale naopak chce ženám škodit proto, aby tak oslabila celou společnost zničením rodin a morálky. Femfašistická propaganda je srytá autorita, která se tváří “bezpohlavně”, ale vydává se vhodným způsobem za jakýsi společný hlas všech žen. Tato autorita umí zcela přesně manipulovat s netělesným myšlením ženy, s pýchou, falešným pocitem moci a iluzí “SVOBODY”.

 

Shlédnutí: 68