Žena není s mužem na základě morálky, poslouchá pudy vedoucí k emocionálnímu uspokojení

Lidské tělo není stvořeno tak, aby se rozmnožovali pouze lidé spravedliví, čestní a zodpovědní. To by lidstvo vyhynulo. Muž a žena spolu musí vychovat dítě i na pustém ostrově kde je nikdo nebude nic učit, pouze na základě pudů. Proto v ženské sexuální strategii a v její vztahové komunikaci s mužem NEHLEDEJTE morální hodnoty. Největší morální hodnota ženy vůči muži i dětem je, aby poslouchala svého muže. Teprve muž ale musí být spravedlivý, čestný a zodpovědný. Nijak jinak to nefunguje.

Staré ženy vědí, že se v životě měly rozhodovat srdcem, ne rozumem

I když femfašizmus a různé jemu poplatné vztahové poradenství říká mužům pravý opak, ženy žádnou morálku ve vztahu nemohou vysledovat. Prostě buď je spokojená a nebo není. Femfašizmus dosáhnul svého zdrcujícího dopadu právě tak, že ženám vytvořil myšlenkové zábrany proti spokojenému emocionálnímu životu manželky muže.

Žena potřebuje být emocionálně spokojena. V tom spočívá její uspokojení. K tomu potřebuje splnit co největší část kaskády emocionální závislosti v rodině. Žena nemůže být spokojena bez muže, stejně jako muž nemůže sám porodit dítě.

Shlédnutí: 504