Ženská logika není ovlivněna racionální skutečností, ale pracuje s emocionálními předpoklady. Při libovolném narušení přirozeného prostředí, například ponecháním žen v samovládě, je ženská logika velmi náchylná na zacyklení výsledků v emočním kruhu syndromu nazývaném chci přesně to co nechci.

Skutečný stav věcí je u žen posuzován skrze složitý emocionální pohled vytvářený myšlenkovým komplexem určeným k realizaci ženské sexuální strategie. Tou je dosahování cílů pomocí manipulace a citového nátlaku nadřazeného vůdčího muže.

Žena, která strategii manipulace silnějším mužem nemůže uplatňovat, začíná pomocí IQ hledat nějaký platný logický vzorec toho, co má dělat. A její úvahy končí vždy v zacyklené. Z nich chce vyjít naleznutím dominantního a vůdčího muže se kterým by mohla přirozeně manipulovat a tak ve femfašistické společnosti provádí nekonečnou řadu shit testů na každého, kdo by tím potencionálním partnerem mohl být.

Zhlédnutí: 931