Ženská láska je zcela bezcená, pokud jí žena nemá k muži, který si jí vybral za svou ženu.

Žena musí v životě vyčkat kdo se o ní bude ucházet, a z vytrvalých nápadníků si vybrat, a to i pro jejich oddanost. Námluvy nejsou jen romantickou trapnou předehrou, slouží pro ženu jako důkaz, že její láska bude mít tvůřčí smysl a nebude to jen její sebedestrukce.

Nauky femfašizmu pomáhají ženám skočit do pasti a zničit se

V době aplikovaného feminizmu (tedy femfašizmu) se mnoho nauk snaží ženám pomáhat s udržením, oklamáním, nebo ulovením mužů, kteří si je nevybraly. Prostě takových, co s nimi nechtějí být. Je to proto, že nauka femfašizmu je zaměřena na to, aby lidem ublížila. Důkazem toho je rozpad rodiny a propad porodnosti ve všech částech světa, kde se femfašizmus přijal jako státní doktrína.

Všechny nauky femfašizmu jsou lidem nepřátelské a záměrně lživé

Vtipné je, že ženám je předkládáno, že je ideálem je rovnost pohlaví. Ve skutečnosti je jim ale nabízeno něco jiného: ženám je mužská práva. Chtějí být muži, ale z fyziognomického a psychologického hlediska to nejde. Pokud žena na tuto hru přistoupí, bude celý život trpět ponižujícím způsobem. Jelikož ale během toho bude trápit i muže a porodí málo dětí, celý systém člověku nepřátelské doktríny uspěje.

Mechanizmy, které se ženám vnucují při jejich zbytečném boji jsou tyto.

Shlédnutí: 99