Feminizmus udělal z tého nadnesené hlášky v podstatě politický úzus, který obhajuje vnímání pohlaví jako příslušnosti k “pohlavnímu národu”, který se fašistickou ideologií vyvýšil nad ostatní, v tomto případě nad muže.

Kdo používá tuto hlášku a myslí to vážně, je naprostý blázen.

Muž a žena jsou totiž stejný tvor, stejné stvoření.

Zhlédnutí: 186