V ženské sexuální psychologii hraje klíčovou roli entita, kterou žena cítí jako nejvyšší maskulinní autoritu ve společnosti. K této maskulinitě plodná žena přilne a chce být oplodněna mužem, který tuto maskulinitu reprezentuje. V normální společnosti je to velmi výhodné a mohou se tak naplno projevit všechny dobré vlastnosti společenství, jeho síla a kulturní hodnoty. Láska žen k moudrosti vlastních mužů vede ve zdravé společnosti k následování těchto hodnot vede k posílení společenství a vzniku pevných spokojených rodin.

Kdo chce lid ovládnout, musí začít pracovat s touto nejzákladnější intersexuální dynamikou pomocí propagandy v médiích. Musí hlas propagandy postavit srozumitelně tak, aby jej ženy cítily jako nejvíce maskulinní – a aby jej následovaly. Následně budou tyto ženy považovat muže nesouhlasících s touto propagandou jako NEPŘÁTELE společnosti a nebudou s takovými muži chtít mít sex a děti, protože to budou chápat tak, že takové děti by byly ohroženy.

Muži, kteří s totalitní mocí propagandy nesouhlasí, tak budou zbaveni možností mít ženu. Budou pak snadno ohnutelní a většina z nich se ve snaze zalíbit se ženám přizpůsobí propagandě.

I když žena říká, že má ráda moudrého muže, tak dalece filozoficky ve svých sexuálních fantaziích žena nemůže jít. Žena jednoduše chce muže, který prostě plně opakuje vše, co se v médiích říká – prostě tím že muž souhlasí s nejhlasitejší ženě známou maskulinitou je tento muž pro ní přijatelným preprezentantem “jejího” společenství. Pouze u takového muže má totiž žena pocit, že jej dokáže manipulovat svým směrem a že s ním bude v bezpečí. Muž, který s hlasem médií nesouhlasí, je pro ženu “nebezpečná” partie. A do toho se ženy nechtějí zaplétat.

Proto ženy nenávidí muže, kteří nesouhlasí s nejsilnějším maskulinním hlasem společnosti. Proto ženy nenávidí muže, kteří plně chápou obsah tohoto webu.

 

Zhlédnutí: 414