Na těchto stránkách digitalnivztah.cz jsou ty nejlepší materiály pro studenty sociologie a nových sociálních jevů

Bohužel jsou natolik přesné a relevatní, že se dotýkají nepříjemně života KAŽDÉHO studenta a vědce, prostě každého člověka. Číst je je příjemné jako rozříznutí tváře břitvou. Proto se články zde bojí sdílet téměř každý.

Proto nemůžeme čekat, že se nějaká relevatní vědecká práce bude skutečně zabývat tématy, které zpracoval A. Bič ve svých knihách. I když se z hlediska jejich delšího časového horizontu i nadále ukazují jako velmi přesné a důveryhodné.

Samozřejmě že sama vysokošolská sociologie je FEMFAŠISTICKÁ

Stejně jako v politickém fašizmu se na vysokých školách muselo vyučovat o nebezpečí židů a o nadřazenosti německého národa, v pohlavním fašizmu se musí ve filozofii vysokoškolské výuky objevit propaganda femfašizmu jako jeden Z PILÍŘŮ VÝUKY. Není to nic tajného, dočtete se to v každých materiálech o vysokoškolské sociologii a výzkumu novodobých sociálních jevů. Vyučuje se ale samozřejmě pouze manipulativní lež femfašizmu a propaganda. Cílem je vychovat další šiřitele propagandy a další zdokonalovatele implementace nauk Druhé Morálky.

 

Příklady textů:

Co je náplní studia? Sociologie se zabývá studiem základních procesů, probíhajících v soudobých společnostech. Zkoumá například fenomén styku rozmanitých kultur, postavení ženy v moderní společnosti, chování davů a jiných sociálních skupin, roli kultury. Nabyté znalosti vám umožní lepší orientaci ve společenských a skupinových procesech. Měly by vám také usnadnit pochopení vlastního postavení ve světe.

Kde ji studovat Univerzita Karlova v Praze:

Filozofická fakulta:: sociologie
Fakulta sociálních věd: sociologie a sociální politika; sociologie a sociální antropologie
Masarykova univerzita v Brně: sociologie, sociální politika a sociální práce Západočeská univerzita v Plzni: sociologie Univerzita Hradec Králové: sociologie obecná a empirická Univerzita Pardubice: sociologie Palackého univerzita: sociologie a adragogika

Na řadě vysokých škol v České republice se místo samostatné sociologie vyučuje sociální politika a sociální práce, která se liší zejména důrazem na metody praktické sociální práce s jedincem i se sociálními skupinami. Pro úplnost přidáváme také jejich seznam. Pokud vás sociální práce neláká, nebo naopak nemáte přílišný zájem o sociologii jako takovou, dejte si pozor, abyste tyto dva obory nezaměnili.

Shlédnutí: 149