Myšlenka kterou žena publikuje veřejně: Co to znamená v praxi? (Co tím skutečně vyjadřuje) K čemu tím chce muže manipulovat? Princip proč to dělá?
Jsem jaká sem, prostě svá. Že je si není vědoma žádné své přednosti. Chce vytvořit představu jakéhosi lákavého mystéria. Protože neví co jiného říci a je to obvyklá praxe.
Hledám někoho, kdo už ví co chce. Hledám někoho, kdo bude řešit mé problémy. Apeluje na výsměch mužské neschopnosti se postarat o ženu. Je to stresorový motivant, ženami hojně používaný. Žena se vysmívá muži, že podle platných maskuliních norem v ženské hlavě není dostatečně vhodný pro styk s ní.
Nechci sex na jednu noc. Že pokud ona bude chtít, bude chtít za jednu soulož aplikovat samosnubnost, pokud ona nebude chtít, omluví si tu soulož jako že “to byl debil”. Chce v muži podpořit iluzi, že ona má oprávněný požadavek požadovat po jednom sexu plnou mužovu oddanost a poslušnost. Žena využívá toho, co jí naučila Druhá Morálka. Dělá to kvůli své iluzorní moci, ve které jí systém utvrzuje a ona má pak iluzi oprávněnosti všech svých požadavků na poslušnost mužů.
Měj vyřešenou minulost Já chci být jediná, která má nad tebou manipulativní moc. Aby se ani neopovážil něco dělat nebo nějak pomáhat lidem z jeho předchozího života. Dnešní žena má iluzi oprávněného požadavku, že muž se musí automaticky soustředit jen na uspokojování jejích potřeb.

 

Zhlédnutí: 334