Ultra frustrace? Tedy furstrace která už nemůže se dále zvyšovat

Sám sebe akcelerující jev konečné frustrace nad internetovým seznamováním (které zcela nahradilo skutečné setkávání) se začíná projevovat od roku 2015. Postupem času bude jen sílit, až vznikne nutnost přistupovat k seznamování zcela postfakticky. Nikoho nebude zajímat názor ani možnosti toho druhého, lidé si jen budou vyvolávat emoce pomocí lhaní.

Této fázi se bude říkat postfaktické vztahy.

Jak se ultra frustrace nad internetovým seznamováním projevuje?

Vše vzniká neuvěřitelnou dostupností a rychlostí průběhu internetového seznamování. To je průměrně 550x rychlejší, než jaké jsou přirozené lidské schopnosti k této činnosti. Vede to absolutně kritickému nedodržování duševní hygieny. Lidé jsou novými kontakty přecpání k prasknutí, vůbec neví kdo je kdo. Všichni si opačné pohlaví zjednodušují do zkratkovité skupiny. Obzvláště ženy pak mají tendeni se všemi muži mluvit jako by byla jedna obecná věc.

U mužů se projevuje vyvozením jasného faktu, že komunikace s ženou má vždy stejný průběh. Nemožnost navázat jakoukoliv komunikaci, která by se nesetkala s myšlenkovým zvracením naprosto přesycených a neustálou komunikaci o nutnosti okamžitého sexu zcela znechucených žen. Toto myšlenkové zvracení postihuje všechny generace žen. Nejdestruktivněji ty, které byly dospělé ještě v době předinternetové.

Zhlédnutí: 269