V současném femfašistickém konceptu je “budováním” vztahu prostě pojmenováno pomalé a trvalé zpracovávní muže skrze ženin femfašistický tlak.

Zpracování k tomu, aby ani nepomyslel na Maxima Regula a upadnul v tichou beznaděj že prostě tak to musí být. Vždy když muž nechce poslouchat ženu, žena na něj tlačí femfašistickým syntetickým shit testem, že “vztah se buduje řadu let”.

Bičova rada: Vztah musí fungovat od počátku, jinak by se nemohly rodit děti. Neexistuje nějaké postupné “narovnávání” do kompromisů. Lidé nejsou stvořeni tak, aby k sobě nepasovali a museli dlouhodobě řešit neshodu. Neshodu mezi lidi přináší pouze Druhá morálka femfašizmu.

Shlédnutí: 223