Otcovské hormony spouští v muži mladé ženské tělo

Pětileté dítě laktaci ženě nevyvolá, tříměsíční ano. Laktace, tedy tvorba mateřského mléka, je pohlavní jev způsobený hormonální reakcí na tělo kojence. Touha po otcovství a radost z rodinného života s dívkou a dítetem vyvolá v muži tělo mladé ženy.

Všude se opěvuje mateřství a mateřská péče. Celé mateřství a touha po plození je ale dílem vysoké hladiny hormonů. V dnešním světě je zcela ignorováno a tabuizováno, že i muž musí při zakládání rodiny cítit vysokou hladinu hormonů. Mužské hormony vyvolává láska k vyvolené mladé plodné ženě, přibližně od 18 do 28 let věku. Zde nastává problém. Výrazným posunutím prvního dítěte do věku až na samou hranici ženské plodnosti dnešní západní žena snadno přetáhne období své schopnosti vyvolat mužské hormony plození. Často i o deset let. Poté se snaží muže všemožně skřípnout, pronásledovat a vydírat, i když potřebné hormony už vyvolat nemůže.

Ženy po vrcholu své hormonální atraktivity loví mezi muži, co se právě rozchází s mladou dívkou

Je známý jev, kdy starší žena využije muže svého věku, který se ale právě rozešel s mladou dívkou a má ještě velmi vysokou hladinu plodících hormonů v krvi. Převezme pak nátlak a citovou manipulaci a vynutí si oplodnění. Muže pak dostane do nezodpovědné situace. Až muži hodnoty plodících hormonů vyvolaných mladou ženou poklesnou, vrátí se do stavu samostatného života bez touhy po rodiném životě.

Pro zodpovědného muže je pak prakticky nutné stýkat se s mladými dívkami, aby si udržel alespoň nějakou hladinu potřebného hormonu pro rodinný život.

Pořád ale platí základní poučka pro každého muže. Pokud si hledá muž ženu pro svůj život, musí být co nejmladší. Nejlepší věk pro roli otce je doba, kdy muž má společenské postavení a prostředky, pro ženu je nejlepší doba mezi 18 a 28 lety jejího věku.

Shlédnutí: 151