Komunikační elektronika první generace přenášela jen prostá sdělení. Komunikační elektronika druhé generace dokáže přenést vizuální sexuální podněty. Díky tomu se v průběhu poměrně krátké doby od svého vzniku stala dominantním kanálem převážně ženské sexuální prezentace.

Jelikož se jedná o médium nekompatibliní s fungováním lidského těla a s tím spojené duševní rovnováhy, přináší toto dominantní užívání netělesné elektronické komunikace rozhodující patologické jevy. Ty přispívají k urychlení rozpadu mezilidských vztahů a nastolení stavu obecné vzájemné nenávisti a pohrdání.

Splynutí duchové komunikace s tělesnou

Klasický patologický jev užívání netělesné komunikace je fakt, že jeho nadužívání vede k tomu, že jej lidský mozek přijme do stejné úrovně, jako skutečnou komunikaci. Dnešní dívka už nedokáže vůbec rozlišit, co se od muže dozvěděla fyzicky a co elektronicky, jedná se totiž o duchovou komunikaci – z mysli do mysli – pomocí elektroniky.

Díky tomu

Shlédnutí: 69