Vážný vztah – definice

Je důležité znát faktickou definici dnešního pojmu “vztah”. Nemyslíme tím slovo “vztah” v obecné rovině (souvztažnost něčeho k něčemu), ale “vztah” jako myšlenkový konstrukt, který požadují ženy převážně v netělesné (elektronické) komunikaci. Myslíme přesně ten “vztah”, které ženy požadují odsouhlasit mužem před tím, než svolí k sexu. Pro dnešní ženu je tento dotaz systémem vnucen jako povinný. Když už v mysli ženy začne sexuální touha převažovat, okamžitě se jí vybaví povinnost napsat výzvu: “Já ale chci vztah, nechci jen sex”.

Pojem “vztah” dnes znamená stav, kdy žena všemi dostupnými prostředky chce spustit přirozenou biologickou kaskádu reakce okolí. která při hodnocení sexuálního vztahu muže a ženy automaticky přiznává PRÁVA ŽENY a automaticky přiřazuje POVINNOSTI MUŽI.

Ženské pohlaví je žádající a beroucí, dává jen svou přítomnost a krásu. Ženu nezajímá, zda je muž s její přítomností spokojen – nebo zda jej ovládla hormony, které vyvolalo její mladé tělo. Žena potřebuje jen, aby muže mohla manipulovat. Aby on musel dělat to co ona potřebuje aby dělal. Proto žena potřebuje “vztah” podle této definice. Ten je mnohem zaručenější a snadněji vynutitelný než manželství nebo dokonce láska.

A od toho se všechno odvíjí. Proto ženy společně tvrdí naučenou větu vztahové propagandy: “Ale já nechci sex, chci vztah”. K tomu žena má další naučenou odpověď: “Sex můžu mít kdy chci” – zdůraznuje tak, že maskulinní moc jí vložila do ruky mobil s kuplířskými aplikacemi, díky kterým si o sex kdykoliv může napsat. Správná odpověď muže na toto vyplývá z plného pochopení onoho novodobého pojmu “vztah”. Muž musí říct že: “Vztahů můžu mít kolik chci, já chci sex”. Znamená to, že muž samozřejmě může bez odměny sloužit každé ženě a každá ho může využívat.
Ještě je nutné si uvědomit strukturu oněch naučených vět Druhé Morálky. Skutečně ženské tvrzení “Nechci jen sex, chci vztah” – vyvolá u ženy pocit pýchy na svou dokonalost (maskuje tím svůj sexuální chtíč) a u žen to vyvolá pocit viny a trapnosti. Tím propaganda Druhé Morálky uspěje v šíření nenávisti mezi lidmi.

Pojem “vztah” tvoří páteř učení Druhé Morálky

Co “vztah” není, vztah není manželství ani láska. V lásce jsou oba dobrovolně – tam už “vztah” není zapotřebí. A v manželství vznikají jakési pofidérní povinnosti i pro ženu = to ženě nevyhovuje tolik jako “vztah”. “Vztah” totiž díky biologickému naprogramování veškeré okolí zmíněného páru bere stejně jako lásku a manželství. Celé okolí přiznává ženě všechna práva a klade na muže veškeré nároky, jako by to manželství a láska byla. Nikoho na světě, kromě dotčeného muže, nezajímá, že se samosnubnou ženou nechce být, že mu nevoní a nechutná mu. Samosnubný samozvaný “vztah” na něj společensky přenáší veškeré povinnosti a za jejich nedodržení je okolí připraveno muže trestat.

Pojem “vážný vztah” je modla současných žen

Každá současná žena požaduje “vážný vztah”. Muži zdaleka tento termín nepoužívají tak často, neboť ten termín nemá jasnou definici. Nikdo nemá přesnou představu, co “vážný vztah” znamená. Má jen TUŠENÉ VÝZNAMY a FAKTICKÉ POŽADAVKY.

“Vážným vztahem” žena myslí vztah, kdy se ona bude cítit, že plní všechny požadavky vnucené společností správně a tím pádem je dle systému vzorná. Počítá s tím, že se pak bude cítit dobře a že bude ŠTASTNÁ, protože femfa systém jí vnucuje představu, že má díky své obrovské ceně nárok na štěstí a že muž je prostředek, který jí to štěstí musí vytvořit.

“Vážný vztah” je feministická varianta “manželství”, pro muže je ponižující

Systém ženě slibuje, že plně podpoří všechny ženské snahy ovládnout muže a dotlačit ho do role zdroje štěstí a uspokojení. Proto systém zrušil smysl společenské svatby a slibuje ženám plnou podporu samosnubnosti a plnou podporu v mateřství a v roli svobodné matky. Systém se tak staví do role jediného a neodvolatelného MANŽELA všech žen.

Být ve “vážném vztahu” s dnešní ženou, která není skutečnou manželkou ale je jen partnerkou, je pro muže zcela ponižující a ubohá varianta, která nemůže přinést emocionální naplnění. Nikdy totiž nemůže mít svojí rodinu, ale je jen děti s partnerkou, která mu vytváří VÁŽNÉ POŽADAVKY, za které odměnou muž nezískává žádné emocionální jistoty.

Vážný vztah klade “vážné požadavky” jen na poslušnost muže, žena může kdykoliv vyjít ze vztahu ven pro nespokojenost. Tím je ženám poskytována doměla feministická “svoboda od mužů a manželské povinnosti”

Vážný vztah je v moderní západní společnosti zcela nenápadnou přímou náhradou za manželství. Samozřejmě že je v rozporu s kaskádou emocionální závislosti v rodině a model “vážného vztahu” je tedy NEFUNKČNÍ. Problém je v tom, že ženy masírované každý den mohutnou femfa propagandou vůbec nemůžou tušit, proč jsou jejich představy o “vážném vztahu” jen blábolem. Žena totiž z principu nerozumí a nemusí rozumět emocionálním potřebám muže.

Tušené významy pojmu “vážný vztah”.

Shlédnutí: 823