Sobectví je postoj názorů a chování, při kterém člověk upřednosťnuje své zájmy před zájmy ostatních a je schopen jejich cíleného prosazování. Ultrasobectví je stav, kdy si člověk neuvědomuje nic špatného protože ani neví, že ten druhý má také emoce a potřeby.

Ultrasobecký postoj žen k mužům je přirozený, nevadí ale pouze pokud rodina fuguje NORMÁLNĚ

Ultrasobectví není něco umělého, vychází z přirozené emocionální kaskády přirozeného lidského rodinného života. Tak jako batole nemůžeme obvinit ze sobectví proto, že se nestará o nás ale my o ně, správně ani muži nemohou obvinit ženy ze sobectví, že se nestarají o mužské emoce. Situace se ale změnila ženskou emancipací, kdy ženy jsou nyní jako muži.

Ženy se sice snaží zaujmout pozici muže, ale pořád jim zůstávají jejich přirozené vlastnosti emocionální kaskády. Prostě se o emoce muže přirozeně nestarají. Takže když se ženy chovají jako muži a přitom emoce mužů nevnímají, automaticky vzniká chování definované jako ULTRASOBECTVÍ. Alfonz Bič toto vtipně glosoval poznámkou: “Emancipovaná žena je hodně nevhodný muž”.

Zcela zvláštní kapitolou je, že femfašistické ženy jednají bez výrazného ohledu na děti. Prostě zničí rodinu s primární myšlenkou na své vlastní emoce.

Důležité je si přiznat, že ženské ultrasobectví je přirozený jev kaskády emocionální závislosti, ženy nevnímají a nechápou emoce mužů od své přirozenosti, proto když dostanou patřičná rovná práva, začnou jednat s muži bezohledně. Tedy bez ohledu na jejich mužské emoce.

Dříve se ženské ultrasobectví nemohlo projevovat

V normálním uspořádání společnosti toto vůbec nevadí, protože muž si uspořádá své emoce takovým způsobem, aby to plně vyhovovalo ženě i dětem. V moderní západní společnosti se ženy snaží být jako muž, ale jsou velice divný muž – muž který nemá, nechápe a nerespektuje emoce mužů. Toto ženské nechápání mužských emocí spojené s jejich rovnoprávným postavením ve společnosti generuje femfašizmus, ultrasobectví podpořené neomezeným mediálním tlakem na muže od dětského věku až do smrti.

Jak se ženské ultrasobectví projevuje?

Skutečný životní zájem muže jí neimponuje, chce si vybrat sama (jako by byla muž)

Moderní ženě je jedno, že si sama vybrat muže nemůže. Prostě to chce udělat a bude to pořád zkoušet. Proto mužské snahy udělat pro ženu všechno jsou dnes jen obtěžováním a většina mužů je obletována ženou, která si je bez jejich přání oblíbila a snaží se je ovládnout. Bývá ale velmi překvapena, že si vybrala muže a on jí neobletuje tak, jak jí obětoval ten, co z ní chtěl udělat svou ženou. Bude se pokoušet si podobnou pozornost trvale vynucovat všemi prostředky, převážně nečestnými. (Například citové vydírání)

Mluví o tom jak trpí, jak strádá, ale vůbec jí nezajímá, že Vy také trpíte

Protože žena přirozeně nemá do duše vloženou schopnost vnímat mužské emoce a potřeby. Žena dokáže naplnit emocionální potřeby muže POUZE TÍM, že se chová jako žena a je žena. Nikdy je nenaplní tím, že bude vydělávat hodně peněz nebo že bude profesorkou filozofie nebo že vystaví dům.

Vůbec se nebojí toho, že by mohla muže nějak naštvat nebo otrávit

Je si totiž zcela jistá svou výjimečností a představou, že jediné emoce jsou její emoce. Nedokáže vnímat mužské emoce, proto vůbec neví, že už to dokonale přehání a její podvědomí počítá s tím, že muž se bude snažit chránit její ženské emoce

Je jí jedno zda chcete s ní děti nebo ne, o princip otcovství se nezajímá

Pro moderní ženu je otcovství automat. Vlastně ani neví, co to je. Počítá s tím, že je to automatické a že když porodí dítě tak automaticky u vybraného muže nastane otcovství hormonálně, tak jako u ní nastalo mateřství hormonálně. Je jí jedno, že mateřství je pudové a tělesné, kdežto otcovství je vědomé rozhodnutí muže.

Když se rozhodne že dítě nechce, tak ignoruje přání muže, když se rozhodne že dítě chce, bojuje o to aby toho dosáhla

To vše bez ohledu na to, jak budou děti vyrůstat a zda budou mít kompletní rodinu.

Žena naskládá své požadavky a pak čeká, že je muž splní

Je dost překvapená, když muž projeví své požadavky. Vždyť v magazínech o tom nic nepsali, v televizních seriálech to neviděly a podle facebooku a seznamek se zdá, že jediný požadavek mužů je očekávání plnit její rozkazy.

Moderní ženu žádné citové pohnutky muže nezajímají

Lidé západní civilizace dospěli přesně tam, k čemu směřovali. Není vůbec důležité, zda to pro lidi je dobré nebo špatné. Vždyť většina žen obětuje normální vývoj svých dětí svému osobnímu pocitu moci o ovládání mužé.

Kaskáda rodinné emocionální závislosti

Zhlédnutí: 3159