V propagandě, která je zaměřená proti lidským vztahům se velmi často zcela chybně uvádí kárka že stejné události vyvolávají u muže a ženy stejnou emocionální reakci. Dokonalým příkladem je například věta “nejkrásnější okamžik v životě je, když tě to je dítě poprvé chytne za ruku “.

Toto samozřejmě platí pouze pro ženu. U muže je ekvivalentem tohoto okamžiku ten okamžik kdy poprvé drží v náručí u sebe dívku o které se rozhodl, že bude jeho manželkou.

Výše uvedený příklad dobře ukazuje, jak se dá taková věc dokonale zneužít v propagandě zaměřené na ničení mezilidských vztahů. Už ženy vzniká porodem nezvratné tělesné pouto mezi ženou a dítětem zatímco muž může mít dítě se ženou kterou vůbec nechce, a celá událost je pro něho tedy traumatizující a naprosto netělesná.

Výše uvedený příklad se užívá v naprosté většině k tomu, aby žena mohla může začít ovládat.

Shlédnutí: 519