Společnost současnosti je výsledkem toho, jak si to lidé přejí. Pokud máte pocit, že Vám svět nic nedává, že jen investujete snahu a výsledek není žádné uspokojení, je to tím, že současný svět toto nenabízí.

Můžeme ale počítat s tím, že situace se už nikdy nezlepší, neboť všechny negativní procesy formující současné mezilidské vztahy samy sebe akcelerují. To znamená, že čím déle působí, tím více zvyšují svůj destruktivní potenciál.

Napriklad: čím více je internetových seznamek, tím horší možnosti se seznámit. Tím je seznamování trapnější, neboť je zničeno nekonečným přebytkem možností.
Nebo čím více informací máme, tím méně času na jejich smysluplné užívání. Lidé prostě překročili své limity které jsou dány lidskou přirozeností a čím více je překračují, tím více je to nutí je překračovat. Lidé často nedělají co je pro ně dobré, ale to co si usmyslí. I když je to zničí.
Oba příklady jsou úzce spojeny s nedodržováním duševní hygieny.

Shlédnutí: 172