Maskulinita

Maskulinita

Maskulinita je: “síla, která nabízí ženě naplnění ženské pohlavní role” Ano, maskulinitu má pro ženu ten subjekt, který jí zaručí možnost...
Samoživitelka

Samoživitelka

Propaganda femfašizmu dělá v médiích ze svobodné matky glorifikovanou hrdinku hodnou následování … i to je jasný příklad, jak femfašizmus obludným způsobem...

Emoční střih ženské logiky

Emoční střih ženské logiky je název pro specifickou anomálii ženského mozku, kdy v případě posuzování logiky spravedlnosti v pohlavního vztahu žena naprosto nelogicky...