Nejčastější SHIT TESTY

Co je to shit test? Shit testem testuje podřízený, kde končí jeho moc a začíná moc nadřízeného. V současné době je ženám vnucováno, že jsou nadřazené mužům. Tělesný rozum ale ženám říká, že takto to být nemůže, protože je to špatně. To vede k tomu, že má současné ženské shit testování obludnou podobu spojenou i s ponižováním. Dříve byla temperamentní žena zajímavá a inspirativní svou vytrvalostí a vzdorem, dnes se z ní stává nesnesitelný nepřítel co jen uráží.

Proč ženy dnes používají shit test? Je to ženská přirozenost, žena touží a potřebuje narazit na hranice MUŽE, aby mohla být ŽENOU. Žena totiž nemůže sama rozhodnout, co se bude dít s jejím tělem. Druhá morálka femfašizmu ale tuto hranici cíleně zrušila, proto ženské shit testování narostlo do obludných rozměrů. Ženy jsou zoufalé, protože nenaráží na hranici MUŽE a říkají, že “žádní muži už nejsou”. To je výsledek rozvratu společnosti pomocí Druhé morálky.

Na shit testy není nutné odpovídat správně z morálního hlediska. Žena při této komunikaci morální hledisko vůbec nereflektuje, jedná totiž animálně, v souladu se svou sexuální strategií. Ta není odvislá od vzdělání či vychování, ale je přirozená lidskému tělu bez ohledu na morální hlediska cti, spravedlnosti a ohleduplnosti. Fňukáníčko muže je přesně to, co rozlišuje maskulinního muže od kamaráda ve friendzone.

girl 2380554 1920 400x250 - Stránka rubriky "nejčastější shit testy"

Vím co chci, shit testuje holka

V mužské doméně by ekvivalentní tvrzení znělo: "své dítě si porodím sám". Žena přeci nemůže sama určit, co se stane s jejím tělem! Její další směřování určuje buď MUŽ, a nebo NIC. V dnešním světě je díky rozpadu vztahů stále častěji platná druhá varianta a ženy nemíří...

Budu poslouchat až po svatbě

Klasický shit test, tedy testování hranice. Žena zjišťuje zda muž má pro ní význam jako manžel a jako nadřazený muž, a nebo zda je to jen její kamarád kterého trápí sexuální tlak. Kamarád odpovídá A): "ano, tak já si tě vezmu". Muž odpovídá B): "Pokud nebudeš...

girl 2055101 1920 400x250 - Stránka rubriky "nejčastější shit testy"

Nechci sex na jednu noc

Nechci sex na jednu noc, vynucování závazku jednostranné oddanosti získanou výměnou za sex Ženy rády používají femfa heslo: "Nechci sex na jednu noc". Mimochodem, jako by právě ženy neurčovaly svou budoucí náklonost k muži podle tělesného vjemu při sexu. Požadavek...

Muž je lovec – shittest

Ženy jsou rozčarovány z velkého neúspěchu myšlenky emancipace. Ta jim slibovala převzetí moci nad vlastním tělem pomocí užití mužů, ale nic se nezměnilo. Tím, že podle emocionální kaskády ženy nevnímají emoce muže je možné ženám snadno vnutit představu, že muž je...

Shlédnutí: 2228