Století selhání Otců je klamný název pro Století selhání Matek

To ženy se rozhodly se osvobodit od rodiny a zradily tak rodinu a své děti. To ženy selhaly a místo svých mužů POSLOUCHAJÍ ďábelskou ideologii femfašizmu (gender ideologie).

Ženy se ani trochu neosvobodily! Místo aby poslouchaly své muže, kteří je MILUJÍ, poslouchají ďábelskou propagandu ideologie, která ženy NENÁVIDÍ.

Kouzlo femfašistické ideologie spočívá v tom, že musí mluvit téměř vždy PRAVÝ OPAK, aby své oběti co nejvíce odvedla od Pravdy.

Zhlédnutí: 402