Společenská tabu současnosti a budoucnosti

Základní tabu

Základním tajemstvím současného světa je fakt, že západní civilizace, (nyní už jasně definovaná svojí extrémně nízkou porodností, tedy ztrátou vůle žít) žije zcela obklopena destruktivní propagandou. Jsou plošně vyučovány nauky, které mají cíleně ublížit lidem.

K útoku je strategicky použit takzvaný “eví syndrom”. Využívá faktu, že lidská inteligence ženy je snáze ovlivnitelná přez biologické pudy a tělesnou logiku než inteligence muže. Muž má velkou pravděpodobnost si takovou manipulaci brzy uvědomit a vzepřít se.

Proto je veškerý tlak vyučování lživých nauk soustředěn na mladé ženy, se kterými chtějí mít muži děti. Tam je možné i muže velmi citlivě zasáhnout a zničit.

Vědecká práce A. Biče má přinést tolik důležité poznání této problematiky pro mladé muže, aby měli ve svém vztahu se ženami 21. století šanci uspět v nerovném názorovém boji. Už jen proto, že společenská norma dovoluje mladé muže zcela nekontrolovaně urážet a ponižovat.

Strategie rozvratu lidí nazývaná feminizmus

Přibližně od počátku 20. století jsou ženy plošně přeučovány do nové morálky, která se většinou nazývá feminizmus. Veškerá logika a tvrzení nauky feminizmu jsou postaveny na chybném základě, který odporuje lidské přirozenosti. Feminizmus je tedy nauka, která má rozvrátit vztah mezi mužem a ženou a změnit je na nepřátele.

Upevňováním této nauky se proklamovaný feminizmus, tedy hnutí prakticky prosazující aby ženy převzaly ta mužská “práva”, která se jim “líbí”, změnil ve feminizmus institucionalizovaný, nazývaný femfašizmus. (zkráceně femfa).

Tento genderový fašizmus (stavící obě pohlaví do role národů) vymezuje “ženský národ” coby morálně a fyzicky nadřazený nad “zbytek” a tím pádem si ospravedlňuje snahu převzít vedoucí úlohu. Výsledky tohoto samozřejmě zcela falešného boje jsou destruktivní a vzaly celé populaci chuť pokračovat v rodu.

Ženy se chovají obludně vůči vlastímu rodu, tak zároveň víme, že si to vůbec neuvědomují. Prostě si myslí, že se chovají nejlépe tak, jak se to po nich chce. V souladu s obecně platnou morálkou, s obecnými normami společnosti. Tyto normy se šíří médii, internetovými citáty, seriály, časopisy. Prostě všude.

Ženy mají tisíce rad, které vypadají “kvalitně”, a tak se zdají být vhodné následování. Ale jsou to rady stejného typu, jako rada ďábla který svádí v Edenu Evu. (Odtud název “eví syndrom” pro jev ženského následování destruktivních rad).

Která pak dodržuje všechny ty citáty, rady a postupy, tak se hrdě nazve “správnou ženou”. A to dokonce i rozvracečky rodin či bezdětné lovičky požitků z “mužského světa”. Jsou nesmírně hrdé na to, že bezezbytku a důsledně následují učení světa, které je ale učením dábelsky špatným.

Celá destruktivní druhá morálka přímo využívá faktu, že muži “nic neřeší”, protože necítí výrazný tlak zvenčí. Tím ani muži nemají potřebu se sjednotit proti vnějšímu nepříteli. Muži cítí pouze tlak ze strany žen. Proto se od nich radikálně odvrací (RedPill, MGTOW), čímž destruktivní síly zvítězily.

fig 10 04 2019 06 45 38 400x250 - Stránka rubriky "Tabu"

Nesvoboda žen je dnes největší v historii

Dnešní žena (a potažmo celý západní svět) žije v iluzi, že ženy nyní prožívají vrcholnou svobodu. Je to jen čirá lež, která je živena propagandou a ženskou pýchou na sebe sama. Je to jednoduchý KLAM, zde je vysvětlení Žena není svobodná jako žena, pochybnou "svobodu"...

Zhlédnutí: 945