Istambulská úmluva

Femfašizmus přijde do státních ústav aby upevnil svou moc. Zajímavé je, že nikdo přesně neví, odkud pochází ten tlak. https://youtu.be/sGVblpE5aQQ?t=4297

fig 02 09 2019 07 28 47 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Tamagoči efekt. Nestaň se jejím tamagoči

Tamagoči efekt Ženy současnosti mají díky výhradnímu užívání netělesné komunikace v tělesných vztazích velký problém s hormonálním systémem a dopaminovými odměnami za své činy. Ženský mozek neví, který předmět co mluví má či nemá tělo a jak je nutné se k němu chovat....

Parťák pro život = sluha samoživitelky bez mzdy

Hledám parťáka pro život Obludná formulace ženských inzerátů, která potvrzuje společenskou akceptovatelnost femfa práva. Jedná se o častou formulaci v seznamovacích inzerátech. Ženy během psaní seznamovacích inzerátů často podléhají ultra aroganci a rovnou textem...

girl 2055101 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Nechci sex na jednu noc

Nechci sex na jednu noc, vynucování závazku jednostranné oddanosti získanou výměnou za sex Ženy rády používají femfa heslo: "Nechci sex na jednu noc". Mimochodem, jako by právě ženy neurčovaly svou budoucí náklonost k muži podle tělesného vjemu při sexu. Požadavek...

boardwalk 1783843 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Druhá morálka

Název pro systém emocionálních hodnot které lidi vyučuje femfašizmus a ostatní "moderní" nauky Cílem fefašizmu je likvidace křehké rovnováhy mezi ženským tělesným a duševním rozumem. Tím je celý chod společnosti nasměřován nesprávným směrem a všichni minou svůj cíl,...

chess 1483735 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

MGTOW

MGTOW hnutí Publikace a vědecká práce A. Biče v hrubých obrysech připomíná mezinárodní hnutí MGTOW, neboli "Mans going their own way", přibližně tedy: "Muži jsi jdou svou vlastní cestou". Je zde však značný rozdíl! Hnutí MGTOW je ve svém výsledku hnutí poraženecké....

snapchat 2480959 1280 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Duchová komunikace

Duchová komunikace Duchová komunikace je jiný název pro netělesnou komunikaci. Tedy pro jev, kdy člověk v reálném čase komunikuje s ostatními libovolně vzdálenými lidmi ale přitom je nevidí, je například sám někde daleko, osamělý, bez pohybu. Duchová komunikace je...

woman 2937216 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Internetové seznamky – neseznamují ale rozvrací rodiny

Kdo věří tomu, že obří placené seznamovací portály chtějí aby se lidé seznámili a přestali platit je naivní Celá psychologie a vnitřní logika obřích seznamovacích portálů s pokročilou umělou inteligencí je koncipováná všemi prostředky tak, aby: znemožnila ženám...

fig 09 07 2020 06 46 22 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Nepoměr počtu žen a mužů na seznamkách

Základní chyba, záměna pojmu Tělo a Profil Základní chybou této iluze je, že zaměňuje reálné osoby s profily. Na reálném vztahovém trhu, například na uzavřené komunitě výletní lodi, každé mužské a ženské tělo je přítomno jen 1x. Pokud je mužů a žen stejně, připadá na...

fig 12 07 2019 12 50 51 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Ženský pracovní kolektiv

Přirozenou ženskou strategií je bojovat o pozici partnerky alfa samce Ženská sexuální strategie, tedy strategie sebeprosazení a uplatnění ve společnosti, je strategie manipulace s mužem. Je to přirozená věc, která v přirozené rovině muže baví a rádi se nechají...

fig 08 07 2020 11 13 47 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

BETA provider

Co je to BETA Provider? Je to triviální, neoficiální označení pro muže, jehož hlavním životním cílem je uspokojovat potřeby ženy. Úspěch svého života měří tím, jak moc dokázal splnit její potřeby. Beta provider nemusí být jen zadluženým jedincem, může být i velmi...

Kamarád s výhodami

Pohrdavé označení pro muže, který se nenechá zmanipulovat k samosnubnosti Tlak propagandy učí ženy pojmenovávat jejich neúspěchy hanlivými jmény. K těmto termínům patří i "kamarád s výhodami". Tímto termínem ženy pohrdavě označují muže, kterého nedokázaly zmanipulovat...

Ženy používají sexuální pud jako by to byla láska

Ženy nerozumí emocím muže. Ve vztahu s mužem jsou proto odkázány vždy na rady okolí. Každá žena čerpá vědomosti jak uspět v uspokojování svých pudů pouze ze společensky propagované morální normy. To samozřejmě znamená, že pokud propaganda poskytne ženám chybnou...

Sexting

Převážně ženám podstatnou část uspokojení přináší pocit, že mohou s mužem manipulovat skrze jeho touhu po jejich těle. Sexting je pojem složený ze slov sex a texting. Jedná se tedy o psaní o sexu. Pro mnoho žen současnosti je to hlavní forma sexuálního života. Ženu...

Online odvolávací pohotovost

Běžnou praktikou současnosti je, že když žena už nemůže vydržet internetovou samotu a vyrazí na kontakt s mužem, je domluvena s pohotovostí na telefonu, která po několika minutách začne dotyčnou ženu odvolávat za nějakým smyšleným důvodem. Nejčastěji se používají...

fig 29 05 2019 12 58 20 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Vážný vztah – definice

Vážný vztah - definice Je důležité znát faktickou definici dnešního pojmu "vztah". Nemyslíme tím slovo "vztah" v obecné rovině (souvztažnost něčeho k něčemu), ale "vztah" jako myšlenkový konstrukt, který požadují ženy převážně v netělesné (elektronické) komunikaci....

Vliv elektronické komunikace na sexuální stereotypy

Komunikační elektronika první generace přenášela jen prostá sdělení. Komunikační elektronika druhé generace dokáže přenést vizuální sexuální podněty. Díky tomu se v průběhu poměrně krátké doby od svého vzniku stala dominantním kanálem převážně ženské sexuální...

Překomunikovanost

Po několika dekádách užívání netělesné elektronické komunikace v mezilidských a sexuálních vztazích trpí všichni uživatelé elektroniky syndromem PŘEKOMUNIKOVANOSTI. Elektronická komunikace svou rychlostí a nezávislosti na těle a jeho pohybu není kompatibilní s lidskou...

fig 30 04 2019 12 29 10 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Ženy se upínají k neznámé maskulinní autoritě

Současné ženy už vůbec nepatří mužům a ani nechtějí patřit. Současné ženy jsou nuceny přilnout k neviditelné autoritě, která předstírá maskulinitu. Zde si připomeňme, že "maskulinita" je: "způsob chování a myšlenkový směr umožňující ženě stát se matkou a splnit svou...

fig 11 05 2019 11 55 37 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Maskulinita

Maskulinita je: "síla, která nabízí ženě naplnění ženské pohlavní role" Ano, maskulinitu má pro ženu ten subjekt, který jí zaručí možnost mít děti a který jí v tom bude podporovat. Dnes se do této role staví výhradně stát, který na to má svou ideologii a svůj systém....

portrait 3052705 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Postfaktická doba

Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako "postfaktická doba", se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat,...

girl 2055101 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Co by měla každá dívka vědět

Je zde také nutné sumarizovat, co by měla vědět každá dnešní dívka. Všechny informace zde jsou vyloučené ze společnosti a z možnosti vše šířit skrze internet. Dnešní dívka by měla vědět, že vše, co se okolo ní říká o životě, je součástí propagandy ničící ženský život....

fig 15 03 2021 11 32 52 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Neví co chce a nedá pokoj, dokud to nedostane.

Tato okřídlená věta se stala příslovím proto, že zcela platí Žena ve svých vášních a touhách vždy chce být podřízena muži, jehož rozhodnutí bude vykonávat. Vůbec to nezávisí na tom, kolik ona sama má peněz nebo zda si myslí, že to nechce. Je to prostě přirozený pud,...

fig 15 03 2021 11 19 52 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Její zájem o tvé koníčky

Vyjma vyjímečných případů, kdy tvůj koníček je zcela stejný jako její, je její zájem o tvé koníčky zkoumáním velikosti pavího ocasu.* Nezkušení muži jsou mnohdy naivně velmi okouzleni, jak se jejich přítelkyně snaží do jeho aktivit proniknout a sdílet je. To je ale...

fig 09 03 2021 11 49 15 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Gentleman, gentlemanství

Gentleman - neboli "jemný muž", je vzletné označení dominantního muže chovajícího se jemně a ohleduplně k podřízené ženě. Ve společnosti prosazující ideologii genderové rovnosti již z principu tento pojem neexistuje. Gentlemanství je chování přímo závislé na...

fig 03 05 2019 06 27 07 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Samosnubnost

MUŽI, DEJTE SI POZOR NA SAMOSNUBNOST ŽEN! Pracovat pořád pro dobro ženy vás bude bavit jen u té, kterou skutečně milujete z celého srdce. Lidská psychika je nastavena tak, že pokud žena začne ve společnosti hovořit o svém vztahu k muži, automaticky je s mužem jednáno...

fig 01 04 2019 10 58 47 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Genderová enemizace

Proč se dnešní muž bojí odporovat ženě? Protože díky všeobecné iluzi oprávněnosti ženských požadavků si vzdorováním samosnubné ženy dnešní muž vytvoří člověka, který je silně motivován k nepřátelským aktivitám vůči němu. Stejně jako muž většinou nerozbije nepříjemnému...

Motivanty satisfakční a stresorové

Všechny mezilidské vztahy, ať už sexuální nebo třeba zaměstnanecké, mají duální polaritu motivů, kvůli kterým do vztahu lidé vstupují a kvůli kterým ve vztazích setrvávají. Těmto důvodům, které lidi do vytváření mezilidských vztahů nutí, říkáme "motivanty". Motivanty...

Hormonálně podmíněný světonázor

Pod pojmy "generační spor" nebo "puberta" se neskrývá nic jiného, než dobře pozorovatelný vliv pohlavních hormonů na celkový náhled člověka na svět a lidskou společnost, takzvanou "tělesnou pravdu".

Zneužije Vaší touhu po čestnosti a spravedlnosti

Existují dva druhy pouta, kterým žena přitahuje muže. Pouto touhy po její kráse a pouto potřeby vyhnout se hnusným věcem, nespravedlnosti, ponížení, obviňování z neschopnosti. Mladá žena může naplno využívat i první možnosti, stárnoucí žena potřebuje vytvářet síť...

Ženská logika

Ženská logika není ovlivněna racionální skutečností, ale pracuje s emocionálními předpoklady. Při libovolném narušení přirozeného prostředí, například ponecháním žen v samovládě, je ženská logika velmi náchylná na zacyklení výsledků v emočním kruhu syndromu nazývaném...

adult 1869791 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Zralé ženy chybně očekávají “namlouvání”

Femfašistický systém ví moc dobře, jak zmást myšlení ženy. Všemi prostředky tedy ženy vyučuje pokroucené "rady". V současnosti například většina žen okolo 40 a výše přijala z médií jako fakt, že muži se o ně musí "ucházet" jako o osmnáctiletou manželku. To je...

Digitální vztah

Náhrada manželství, provozovaná po zrušení společenského významu svatby a realizovaná pomocí netělesné elektronické komunikace. Digitální vztah začíná v okamžiku, kdy se žena provozující digitální vábení (digitální feromony) rozhodne, že konkrétního muže zkusí použít...

Buldozerizmus

Rozdílné emoce obou pohlaví, plynoucí z jiné pozice v emocionální kaskádě, vedou k úplně jinému způsobu chování ve vzájemném vztahu. Přesto nás nové falešné nauky nutí k tomu, abychom si mysleli, že existuje úplná rovnoprávnost. Rozdíl dobře vynikne v případě, kdy...

nature 3127975 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Mužská láska je základ. Podrobný rozbor její důležitosti.

Rodinu zakládá muž S tímto faktem se nedá nic dělat. Stejně jako se nedá nic dělat s faktem, že děti rodí žena. Žena se žádným způsobem nemůže podílet na založení rodiny. Může pouze přijmout fakt, že si jí muž chce VZÍT a poddat se mu, čímž získává mužovu zodpovědnost...

fig 24 11 2019 22 50 38 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Buď připraven na to, že vše bude bráno jako tvá vina

Vše bude stejné, jako byste řekl na vše ANO při svatbě. Akorát bez Vašeho souhlasu. Srdce a tělo všech členů rodiny je nastaveno tak, že cokoliv dělá a říká "partnerka" je vždy bráno jako něco, s čím Vy jako muž souhlasíte. Nikdo se Vás nebude ptát, zda jste to chtěl....

girl 1712825 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Ženská emancipace

"Emancipace žen" je název pro nauku, která má oklamat člověka. Nauka tvrdí, že má přinést ženám "stejná práva, jako mají muži". To je samozřejmě nesmysl, nauka přináší úplně něco jiného, a to si právě nyní řekneme správnými slovy.   Ženská emancipace = Osvobození...

divorce 2321087 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Patchwork rodina

Muž si BERE ženu, žena má právo odmítnout V dnešním světě je v rámci směšně nesmyslného požadavku na "rovná práva" žen prakticky vymazána lidská schopnost vytvářet rodiny tím, že to není PŘENECHÁNO výhradně na mužích, kteří jsou k tomu tělesně i duševně jediní...

Emoční střih ženské logiky

Emoční střih ženské logiky je název pro specifickou anomálii ženského mozku, kdy v případě posuzování logiky spravedlnosti v pohlavního vztahu žena naprosto nelogicky požaduje od mužů zcela čestné chování a absolutní pravdomluvnost, zatímto v chování ženy bezmezně...

brother 1252736 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Friendzone

Friendzone je virtuální "skupina" mužů okolo každé ženy Friendzone je název pro jev, kdy je narušeno ženské správné vnímání maskulinity. Díky tomu u ženy nelze zkloubit v sexuální strategii přístup k muži na úrovni morálních lidských hodnot a přístup k muži na základě...

Ideologie není nauka o ideálu

Je velmi destruktivní, jak je prakticky ve všech médiích slovo IDEOLOGIE chybně interpretováno jako nauka o něčem ideálním a krásném. Pravdou je ale opak. Ideologie je nauka, která slouží k přípravě obyvatelstva na převzetí totalitní moci. Ideolog je tedy člověk,...

fig 18 08 2021 12 09 27 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Dlouhodobý závazek

Ženy jsou vyučeny požadovat "dlouhodobý závazek" Jedním z dalších pojmů, které Druhá Morálka vyučuje ženy, je pojem "dlouhodobý závazek". Je to v podstatě upřesňující synonymum k nově chápanému pojmu vážný vztah. Dlouhodobý závazek ani vážný vztah žádný muž nechce a...

fantasy 3060912 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Století selhání OTCŮ

Století selhání Otců je klamný název pro Století selhání Matek To ženy se rozhodly se osvobodit od rodiny a zradily tak rodinu a své děti. To ženy selhaly a místo svých mužů POSLOUCHAJÍ ďábelskou ideologii femfašizmu (gender ideologie). Ženy se ani trochu...

Ženská tvrzení a vysvětlení jejich významu

Myšlenka kterou žena publikuje veřejně: Co to znamená v praxi? (Co tím skutečně vyjadřuje) K čemu tím chce muže manipulovat? Princip proč to dělá? Jsem jaká sem, prostě svá. Že je si není vědoma žádné své přednosti. Chce vytvořit představu jakéhosi lákavého mystéria....

human 1800634 1920 400x250 - Stránka rubriky "slovník"

Shit test, ženské hledání hranice kde končí její moc

Shit test je test, ve kterém podřízený hledá limity své moci a kde začíná moc nadřízeného Bez příslušné odezvy zvyšuje testující intenzitu testu, dokud nenarazí na strop. Jakmile hledající strop nalezne, ví že nad tímto stropem nemůže PŘIKAZOVAT, ale pouze...

Zhlédnutí: 865