SHIT TEST PRIMÁRNÍ

Primárním shit testem hledá žena hranici, kam až může zajít a kde narazí na vaší maskulinitu.
Vychází z přirozené ženské sexuální strategie.
Díky femfašistické společnosti, neomezené konvencemi slušnosti, nabývá i primární shit testing obludných rozměrů. Dívky se díky tomu projevují jako bezohledné a tvrdé, ale jen hledají skutečnou mužskou tvrdost, která by je zarazila a vrátila zpět k ženskosti.
Typické pro ženy s nízkým “vzděláním”.

Bičova rada: V primárním shit testu máte šanci uspět! Mnohdy stačí projevit dominanci, někdy dokonce jen písemně, lépe i fyzicky.

SHIT TEST SYNTETICKÝ

Syntetickým shit testem hledá žena důkaz, zda je opravdu členkou vyvoleného pohlavního národa podle nepravdivých tvrzení femfašizmu.
Vychází z nauky femfašizmu a z jeho myšlenkových konstruktů. Tazatelka má v mozku již rozděleno lidstvo na dva pohlavní národy. Prosazuje nadřazenost svého národa. Díky tomuto politizovanému vnímání lidské sexuality jsou i projevy syntetického shit testu mnohem méně přirozeně sexuální, a více politické. Projevuje se politizovanými výroky, postižená k Vám hovoří v množném čísle jako v politice: “Vy chlapi mi děláte….”
Typické pro ženy “vzdělané”.

MANIPULAČNÍ PAST SYNTETICKÉHO SHITTESTU

Ženy se od roku 2005 naučily využívat sociální sítě a elektroniku obecně k vytváření manipulativních bublin okolo vybraného muže.

Bičova rada: Zde již není žádná šance na záchranu ženské duše, politizováním se její role v lidské společnosti odchýlila k nepřátelství. Silou jí donutíte poslouchat, ale při první příležitosti se odtrhne. Pro příklad může sloužit politický svazek národů Čechů a Slováků, který se rozpadl ihned po té, co zmizela vzájemná výhodnost partnerství.

Shlédnutí: 1827