Shit test je test, ve kterém podřízený hledá limity své moci a kde začíná moc nadřízeného

Bez příslušné odezvy zvyšuje testující intenzitu testu, dokud nenarazí na strop. Jakmile hledající strop nalezne, ví že nad tímto stropem nemůže PŘIKAZOVAT, ale pouze MANIPULOVAT. Dnes se tento fenomén stal převažujícím projevem ženské sexuality, kdy žena ví že je podžízená a hledá mužskou nadřazenost proto, aby tuto mužskou nadřazenost mohla manipulovat k dosažení své sexuální a rozmnožovací role.

Často probírané téma na webech “pro muže” je tzv. SHIT TEST

Pojďme se vzdát odborné hantýrky a chvíli mluvit narovinu. Shit test je v podstatě testem, zda se podrobíme aroganci a nadřazenosti tazatelky. Femfašistka jistá si svou nadřazeností dává ponižující otázku nebo vysloví drzé a ponižující tvrzení a čeká, jak na ní muž zareaguje. A jak na to reagujeme my muži? Většinou úplně blbě.

Jsme natolik zblblí ultra femfašistickým prostředím okolo nás, že si myslíme, že ona tazatelka má právo se na to ptát a že my se musíme pokusit obstát a poskytnout dostatečnou uspokojivou odpověď. Že musíme být strašně vtipní a projevovat kreativitu abychom obstáli. Přitom jedinou správnou odpovědí často je: “Co to na mě zkoušíš ty drzá krávo”.

Díky tomu že dnes neexistují konvence a zábrany, tak ženy sáhnou ihned k urážení i citovému vydírání. Jelikož ženy nevnímají emoce muže, jsou pro ně urážky a citové vydírání jen “nejúčinnější” forma shit testů. Chtěj vidět emocionální reakci a tu posoudit.

Proč tak moc shit testují dnes?

Dívky za to nemůžou, je to přirozená reakce jejich psychiky na nepřirozenou roli systémem vyvyšovaného pohlavního národa.

Rozlišujeme shit test primární, který mají ženy přirozený, jen je dnes obludně rozlezlý, a shit test syntetický

V syntetickém shit testu žena netestuje svou krásu a přitažlivost, nebo Vaší oddanost, ale testuje zda věříte naukám femfašizmu a myšlenkovým konstruktům, které femfašizmus prezentuje.

Shit testy primární a shit testy syntetické

Shit testy, podrobnosti proč se rozšířily a jak jimi procházet

Shlédnutí: 3497