Sexuální strategie ženy

  1. Pud dívku učí sledovat a pochytit, co aktuální maskulinita moci od žen požaduje.
  2. Dívka si vytvoří představu a pud jí nutí toužit po splynutí s ideálem, který jí maskulinní moc představila.
  3. Dívka touží po takové sexuální budoucnosti, která jí naplní veškeré již hotové představy co by měla chtít.
  4. Dospívající žena hledá způsob (muže), jak uspokojit všechny své získané představy.

Z toho vyplývá, že žena má veškeré touhy již hotové, a hledá někoho, kdo by je všechy naplnil a uspokojil.

Sexuální strategie muže

  1. Chlapec se snaží sledovat, jak vypadá správné začlenění muže do společnosti.
  2. Chlapec se snaží si vybudovat svou pozici ve společnosti.
  3. Dospívající chlapec začne toužit po dívce, která by uspokojila jeho sexuální pud.
  4. Pokud muž najde dívku, kterou si zamiluje, začne u něj vznikat představa jak s ní mít společný život.
  5. Muž se snaží pro ženu kterou si zamiloval dělat vše, jako by to dělal sám pro sebe.

Z toho vyplývá, že muž nejprve musí najít ženu která ho uspokojí, a pak získá pudy s ní mít společný život.

Útok gender studies na základní fungování lidské sexuální strategie

Na veškeré tyto body útočí ideologie genderových nauk ve snaze rozvrátit společnost pomocí Druhé Morálky. V současnosti díky nekonečné moci mediokracie již není možné zabránit absolutnímu rozvratu.

Shlédnutí: 406