MUŽI, DEJTE SI POZOR NA SAMOSNUBNOST ŽEN! Pracovat pořád pro dobro ženy vás bude bavit jen u té, kterou skutečně milujete z celého srdce.

Lidská psychika je nastavena tak, že pokud žena začne ve společnosti hovořit o svém vztahu k muži, automaticky je s mužem jednáno tak, že vše co žena prohlašuje je jeho svobodná vůle. Pokud muž začne klíčovým osobám ve svém okolí tvrdit, že to není pravda (typicky svým vlastním rodičům), je s ním jednáno jako s někým, kdo zradil své vlastní slovo a záměrně zraňuje okolí. Tento jev je způsobený asociálním nastavením společnosti a asociální výchovou žen. V minulosti si žena nemohla dovolit takto klamat, protože jí to nebylo k ničemu. Dnes tím ale získává rozhodující vyjednávací převahu. Vše je umožněno tím, že maskulinita anonymní společnosti uznává plnohodnotné ženství dívky i bez svatby s mužem. Také společnost absolutně anulovala význam svatby jako důkazu mužovo vůle a svobodné volby. Většina dnešních mužů je tak vystavena ženské manipulativnosti v neomezené míře.

Prakticky každá žena, která žije s mužem který si jí za a) buď nechtěl vzít a nebo za b) byl donucen ke svatbě, provozuje samosnubnost. Samosnubnost je ženám dnešní morálkou vnucována. Je to jakýsi svatý grál pochybené teorie feminizmu, která slibuje ženám, že si mohou vybrat muže podle své chuti bez ohledu na mužovo vůli. Tím samosnubné jednání přímo naplňuje definici “nepřátelského” chování. Samosnubnost je dnešní morálkou také dokonale tolerována, ba je přímo glorifikována. Vše se děje díky tlaku propagandy, která vytváří klasickou iluzi oprávněnosti požadavků.

Pro muže (ale i pro ženy samozřejmě) je samosnubnost velmi nebezpečná. Muž ve vztahu se ženou stejně musí nakonec dělat vše pro její dobro, je to po něm požadováno. Dnes všichni trpí iluzí, že tyto požadavky jsou vždy oprávněné. Dnešní žena tedy všemi prostředky dokáže pomocí mobilu a trvalého stalkingu a nátlaku pomocí odvolávání se na “spravedlnost” a na “oprávněnost svých požadavků” muže donutit, aby s ní byl. Pak ale samozřejmě vyžaduje, aby vše plnil pro její dobro a velmi se rozčiluje, když se muž nechová, jako by ona byla jeho jedinou a pravou životní volbou.

Ve společnosti která neuznává důležitost společenské svatby a manželství není možné, aby muž vyjádřil se kterou ženou chce založit rodinu. Jinými slovy: Žena a stát říká mužům, že na mužském názoru NEZÁLEŽÍ. Taková společnost přímo vyzývá mladé ženy, aby samy vyhlásily, s kým chtějí být ve vztahu. Ženy to pak snadno vyhlásí především díky netělesné internetové komunkaci.

V této době “bez společenské důležitosti SVATBY” žena vždy aplikuje na muže vytváření vztahové zodpovědnostní bubliny, a to v tomto případě I BEZ MUŽOVA společenského souhlasu. Většinou tedy žena nekontrolovatelně vytváří zodpovědnostní bubliny okolo muže dle své vlastní vůle, plně podporovaná femfa státem ve všech svých krocích. Dokonce je jí i systémem přislíbeno, že v případě početí dítěte si systém na onoho muže došlápne!

Samosnubná žena využívá všechny metodiky vytváření zodpovědnostní bubliny stejně, jako kdyby to muž sám chtěl!

Muž pak zůstává v této pasty dvojice žena-systém OSAMOCEN. Protože Samosnubná žena se tak začne PŘED SPOLEČNOSTÍ chovat jako právoplatná manželka muže a dotyčný muž je jediný z celé lidské komunity, který ví že tuto ženu NECHCE.

Jinými slovy: úplně všichni lidé z komunity si myslí, že muž tu ženu chce, pouze on tvrdí, že jí nechce. Tato absurdní situace je ale přeci jasným vyustěním situace zrušením jakéhokoliv společenského významu svatby!

Samosnubná žena totiž hravě manipulací přesvědčí veškeré okolí muže, že JE JEHO PRÁVOPLATNOU PARTNERKOU. Na to žena používá jednoduchou, ale zcela dokonale fungující manipulaci PŘEDSTÍRÁNÍM OPĚTOVÁNÍ NEEXISTUJÍCÍ LÁSKY. Žena před celým okolím se prostě chová tak, jako by muž jí dával spoustu lásky a vyjadřuje tak hranou spokojenost.

Předstíráním opětování neexistující mužovy lásky žena zmanipuluje:

  1. Rodiče muže: Ti jsou nadšení, jak dokonale dokáže uspokojit ženu jejich syn a přejí tomu.
  2. Kamarády muže: Ti mu klidně blahopřejí, protože vidí vnější projevy ženy a chápou to tak, že jí dokonale uspokojuje
  3. Ostatní sokyně či dívku, kterou muž skutečně miluje: Všechny sokyně (na internetu) sledují, co samosnubná žena píše, a podle toho usuzují VŠECHNO.

Běžný muž se vůbec nepozastaví nad tím, že svatby se zrušily, nezdá se mu to kriticky špatně. Dokonce má i v duši pocit, že se to dělá po dobro žen, protože se jim to takhle líbí a mají to tak rády.

Bez svatby ale nemá muž, který okolím nemanipuluje, žádnou možnost, jak vyjádřit že s chováním ženy nesouhlasí! Je tak vystaven tlaku trapnosti a pocitu hanby, že nedokáže s tou situací nic udělat. Často tak prožívá mrzký život po boku neustále nespokojené partnerky, která je mu lhostejná a nepřináší mu žádné emocionální uspokojení. Zůstává také osamocen lidsky, jelikož okolí ho vidí jen prostřednictvím obrazu, který nad ním manipulující samosnubná žena vytváří.

Narážíme na jev, že status na Facebooku “zadaná” má mnohem výkonnější dosah, než svatba v minulosti předinternetové. Prakticky okamžitě totiž informuje SOKYNĚ a umožní ženě spustit vytváření manipulativní bubliny okolo muže.

Propaganda má za úkol zdiskreditovat manželství různými způsoby, poté zajišťuje, aby se většina posledních dětí narodila ze samosnubných vztahů. Tedy ze vztahů, které vyhlásila žena který muž nedokáže společensky dementovat.

Hloupé je, že pokud je žena i díky propagandě hodně sebevědomá, nelze se její samosnubnosti bránit. Jedině použití fyzického násilí a vyhrožování jí může donutit ze svého záměru ustoupit. Žena ovšem plně využívá všech přirozených metod manipulace, manipuluje svou zraněností, neustále muži předkládá své “emoce”, nabízí své tělo zdánlivě bezúplatně. Jde jí o to, ulovit duši a zlaplést jí do povinností.

Žena nemůže nikdy pochopit, co je na Samosnubnosti ŠPATNĚ

Žena vždy jedná tak, že fanaticky hájí aktuální morálku s tím, že přirozeně a bez otázek její psychika počítá s tím, že tuto aktuální morálku vymysleli “její” muži a že je tudíž dobrá pro rodinu a děti. Žena vůbec nepočítá s tím, že by aktuální morálka (neboli propaganda) byla k rodinému životu NEPŘÁTELSKÁ!

Žena tím, že díky emocionální kaskádě nevnímá a neřeší emocionální potřeby muže ani nemůže zjistit, že muž její samosnubností trpí. Nezajímá jí to. Počítá s tím, že pokud jí tuto činnost aktuální morálka defakto umožnuje, tak že to tak “má dělat”. A proto to žena bude dělat a čím dál tím přesněji se bude snažit obecnou aktuální morálku následovat. Celý vývoj můžeme dobře pochopit v článku Milníky.

Zde by si měl každý muž uvědomit, že ženě vůbec nejde o blaho muže či o spokojenost muže. Žena to vidí jinak, na mužův emocionální svět nemyslí. Žena potřebuje hlavně, aby muž neměl jinou ženu. Proto je žena schopna bez problémů udržovat vztah, kde poutá muže pouze pomocí citového vydírání a jeho smyslu pro povinnost a čestné chování!

Ostatně právě proto Druhá Morálka a propaganda femfa učí ženy, jak použít mužovu touhu po čestném chování a pro spravedlnosti použít proti němu samotnému, aby pak muž musel poslouchat co mu žena přikazuje.

 

Shlédnutí: 1001