Lidé opouští to, co už je k nepotřebě. Lidé opouští to, co už bylo překonáno.

Stejně jako lidé opustili kompaktní kazety s magnetickou páskou, protože jsou v době MP3 a online streamů skutečně k ničemu, tak lidé opustili i vztahovou morálku a rodinu. I morálka ve vztazích mužů a žen i rodina je skutečně k nepotřebě.

Nepleťme si ale správnost s potřebou!

Člověk a jeho lidské srdce ale není magnetofon. To, že si člověk usmyslel, že ženy nemají být závislé na mužích (což změnit nejde, pořád jsou a budou), to lidskou podstatu a emoce nezmění. Jenže co si člověk usmyslí, za tím jde. I kdyby měl zemřít, tak za tím jde.

Myslíte si, že někoho zajímá, že lidkvidace rodin je “špatně”? Že by mělo existovat manželství podle Božích přikázání a spravedlnosti? Ne. Systém lidi zaměstnává patláním se ve vlastních problémech, že nikdo nemá čas se zabývat tím, co je správně. A navíc, je to typická tělesná pravda. A podle tělesné pravdy je správně to, co chce většina.

Shlédnutí: 113