Sledujte, jak o Vás mluví s rodinou a s kamarádkami ve vaší přítomnosti

Pokud o Vás hned mluví s lehce posměšným tónem, přesně takové má smýšlení a přesně takový bude další vztah!

Příklad: “…on je taky takovej špindíra….” řekne jen tak v konverzaci s matkou abyste to slyšel. Přesně to si o Vás myslí a takto Vám to bude pořád s posměchem říkat.

Bičova rada: Razantně jí potrestejte! Jelikož žijeme v ultra femfašistické společnosti, nikdo jí za takovou drzost nemůže okřiknout. Smutné je, že Vy budete o své zamilované holce mluvit jako o královně a svá první krutě pravdivá slova na její adresu si těžce odpláčete.

Shlédnutí: 192