Čím je zvláštní web a kniha “Digitální vztahy” Alfonze Biče?

Kniha Digitální vztahy určená pro mužské čtenáře představuje nepatrný a takřka jediný protipól obrovskému přetlaku duševních zvratků časopisů a webů pro ženy, které ze sebe chrlí bezcitné a manipulativní rady v marném bojí ženské emancipace.

Ženská emancipace k ničemu nevede, vede pouze k rozpadu vztahů a k požkození morálky a snížení kvality života samotných žen. Je ale velmi dobře obchodovatelná, takže se bez problémů šíří médii. Jinými slovy, je to velmi oblíbená lež a tím pádem jsou lidé ochotní za její konzumaci platit.

“Digitální vztahy” Alfonze Biče ukazují ale čistou a nemilosrdnou pravdu, která není příjemná. Ukazují, že za rozpadem morálky a mezilidských vztahů stojí ženská emancipace a že hlavní vinu nese změna ženského jednání, nikoliv selhání mužského elemnetu. Jinými slovy, ženy se chtěly změnit a změnily se, muži se měnit nechtěli a neměnili se, jen se pokusili přizpůsobit podmínkám, což nevyhovuje ani ženám ani mužům.

Shlédnutí: 165