Tak tady vyhrálo fňukáníčko…

Ženy se s muži nerozchází kvůli mužské tvrdosti, to už by lidstvo dávno nebylo. Rozchází se s muži pro jejich vyměklost. Tvrdost je maskulinita. Ale pozor! Gentlemanství je myšlenkový konstrukt z dávné minulosti, kdy společenské konvence správně směřovaly ženy do přirozené role v kaskádě emocionální závislosti.

Typický průběh dnešního vztahu,

který měl normální šanci vytvořit rodinu, ale zkončil shittestovým potratem

  1. Muž se seznámí s dívkou. Ta se mu zalíbí

  1. Muž se rozhodne, že tato dívka jemu splní kaskádu emocionální závislosti, protože on dokáže naplnit její kaskádu emocionální závislost.

  1. Muži je s touto dívkou opravdu dobře, chce s ní mít intimní, příjemný a lidský vztah.

  1. Muž se začne k dívce chovat zcela nadstandardně, zahrnovat jí péčí a pozornosti, prostě normálně z ní učiní základ své rodiny.
   Ale pozor. Zde začíná do vznikající rodiny zasahovat Druhá Morálka. Toto fungovalo v dobách, kdy společenská konvence usměrňovala ženské myšlení a kdy ženy nebyly vychovávány v ultra femfašistické společnosti jako privilegovaná rasa budoucích samostatných svobodných matek. Velké množství dívek zvládne mužskou roli (to je přirozená tělesná vlastnost), ale musí se zříci vytvoření rodiny a role manželky!

  1. Muž chce splnit přání své milé (= přání své rodiny) a dělá maximum.
   Žena analyzuje toto chování muže jen podle Druhé Morálky, protože ultra femfašistická společnost jiné učení nemá a neprosazuje! Žena začne vnímat, že muž začíná vykazovat znaky tvora, který prokazuje podřízenost! Který se dávno vzdal své vůdčí role a má všechny atributy služebníka, kterého bude možné ovládat.  Žena má silný pocit, že ONA a její partner femfašistický stát jsou pevnější dvojice, než ona a MUŽI. Její původní sexuální fascinace oslabuje a brzy se přemění ve fascinaci iluzí moci, kterou doměle má. Toto je možné pozorovat prakticky vždy.

  1. Emoce a pudy ženy chtějí hledat maskulinitu. Chtějí detekovat zabezpečení, hranice kdy končí ženská moc a začíná mužská, kterou mohou “manipulovat” k dosažení vlivu na mužskou dominantní společnost. Je to pudové, žena to nemůže ovlivnit myšlením. Je to asi podobné, jako kdyby si muž chtěl myšlením vnutit, že macatá holka je vlastně hubená.
   Zde přichází Druhá Morálka s modelem společensky tolerovaného a podporovaného Shit Testu. Systém chce, aby žena co nejdříve odvrhla muže, který by jí vrátil ženskou roli a učinil jí štastnou. Proto systém VŠEMI DOSTUPNÝMI PROSTŘEDKY ženu vyučuje způsoby, jak vést co nejůčinnější shit test a dosáhnout zhroucení svého nápadníka do emocionálního zoufalství. Ona má od systému v podstatě úkol dosáhnout fňukáníčko.

  1. Jakmile muž začne fňukat, odhalí tím, že pouhé řeči ženy ho dokázaly zlomit. Takového muže žena hned opouští (shit testový potrat), protože pro ní nemá žádný význam z hlediska emocionální kaskády.

Shlédnutí: 622