Stejně jako tělo touží nasytit svůj hlad, duše člověka se touží sytit informacemi.

Informační technologie umožnuje nekonečné sycení informacemi o všem, bez omezení.

Tak jako přesycení jídlem vede k negativním jevům, i přesycení informacemi vede k podobně negativním jevům.

 

Shlédnutí: 96