Po několika dekádách užívání netělesné elektronické komunikace v mezilidských a sexuálních vztazích trpí všichni uživatelé elektroniky syndromem PŘEKOMUNIKOVANOSTI. Elektronická komunikace svou rychlostí a nezávislosti na těle a jeho pohybu není kompatibilní s lidskou myslí a přináší do života frustraci a apatii.

Vliv tohoto jevu na sexuální vztahy je popsán v článku MILNÍKY.

Zhlédnutí: 144