Útok na ženskou psychiku a vyučování Druhé morálky

Popíšeme si podrobněji mechanizmy Druhé morálky, které ženu donutí jít proti svým instinktům, proti svému tělu a proti rodině. Cílem Druhé morálky je naučit ženu, aby vždy šla špatným směrem a aby vždy minula svůj cíl žít důstojným způsobem. Aby vždy byla v posteli pouze s nesprávným mužem.

Zeleně si odlišíme co je pravdivé tvrzení a červeně si označíme manipulativní lež femfašizmu.

Dětství

Dívka je vychovávána stejně jako chlapec, ale má jasně patrná privilegia. To mimo jiné znamená, že shodná výchova dívek i chlapců způsobuje výchovu dívky pouze do role svobodné matky. Dívka je vyučována v souladu s politikou genderu jako tvor beztrestný s neomezenou mocí.

V plně femfašistickém prostředí se zformují všechny dívčí myšlenkové vztahové vzorce. Tedy že si má pořídit dítě pro své uspokojení, že “jaké si to udělá, takové to má”, že je ve všem stejná jako muž (ale že muži jsou dnes chybní muži), že staré “věci” už neplatí a podobně.

Pokud je vychovávána svobodnou matkou, má výchovu spojenou i s praxí.

Dospívání

Dívce je celou společností popírán princip emocionální kaskády lidského rodu. Je vyučována genderové femfašistické ideologii. Díky je vyučena CHYBNĚ chápat projevy maskulinity a zcela nechápat principy svého zařazení do důstojného života. Systém učí dívku si myslet, že mužův úspěch je to, když si jej nějaká dívka vybere a vnutí se mu. Dívka je vyučována se mylně domívat, že to má udělat a že muž je vlastně tímto vnucením nějak uspokojen.

Dívka je vtahována do sociálních sítí a do seznamek, aby vystavovala své tělo v tomto netělesném (vituálním) prostředí. Učí se zde arogantnímu chování, nekontrolovatelnému pohrdání muži a z anonymního prostředí pocítí ten nejhorší tlak sexuálních narážek, což jí zničí vnímání sexuality. V podstatě jsou dnes dívky vystaveny podobnému tlaku, jako sexuální otrokyně na dražbě. Internetové seznamky jsou optimalizovány k tomuto destruktivnímu úkonu, neboť neslouží k seznamování, ale k vypěstování závislosti dobře platících zákazníků.

Femfašistický systém učí ženu, že její tělo má jasně danou finanční hodnotu. Učí jí, že sex, který může poskytnout je luxusní komodita se kterou je možné vést VYJEDNÁVÁNÍ.

Probouzející se sexualita, která má vést k brzkému mateřství na které je žena v tomto věku nejlépe připravena, je systematicky v myšlení dívky obludně deformována. Ženě je sex předkládán jako nutná relaxace a žádaná příjemná zábava, ke které je možné manipulavat muže a pak s nimi začít vyjednávat o “vztahu”.

Názory o manželské povinnosti, věrnosti a úctě jsou ženě vnucovány jako překonaná historie. Pro všechny přirozené touhy ženy jsou předkládány ALTERNATIVNÍ myšlenkové konstrukty v rámci státní doktríny genderové ideologie.

Příklady OHAVNÝCH a naší společností plně tolerovaných konstruktů Druhé morálky:

  • MANŽEL – nyní “partner”.
  • MANŽELSTVÍ – nyní “partnerství”
  • LÁSKA – nyní “vážný vztah”
  • RODINNÝ KRUH – nyní “svobodné mateřství, kdy roli manžela zaujme stát”
  • SNUBNÍ PRSTEN – nyní označení “ve vztahu” na Facebooku (je mnohem účinnější než prsten protože umožnuje lépe informovat sokyně)
  • PARŤÁK PRO ŽIVOT – muž, který za sex poskytuje zabezpečení jí a jejím dětem

Nutno si uvědomit, že muž je současné dívce představován nikoliv jako manžel, ale jako pomocník a služebník k naplňování emocí podle její vlastní cesty, kterou si sama (spolu se svým partnerem státem) vymyslela. Dívka netuší, že je v pasti. Netuší, že jí společnost lže. Neví totiž, PROČ by zde měl být zlý úmysl. Proto trpělivě věří, že všechny myšlenky femfašizmu musí být správné a že jsou prostě to “nejmodernější” co lidé vymysleli.

Otěhotnění a past prvního dítěte

Femfašizmus ví, že TĚLESNÝ PRINCIP sexuálního aktu ženy končí až narozením dítěte. Tedy nikoliv ejakulací během sexu jako u muže. Proto překroutí touhu ženina těla po dítěti v touhu po “uspokojení potřeb, na které má nárok”.

Aby se potlačil obrovský strach dívek z nezabezpečeného mateřství, femfašistický aparát vnucuje silnou PROPAGANDOU dívkám myšlenku, že STRACH z beznaděje NENÍ NUTNÝ. Stát se nabízí jako partner (skoro v manželském slova smyslu) a předkládá ženám jistotu, že se o ně postará. (dávkami, právní pomocí, útěchou)

Mladé ženy jsou strašilivým tlakem femfašizmu vystřeleny až do bodu, kdy selžou instinkty sebezáchovy a zachování rodiny. Všemi médii je žena vyučována Druhé morálce, která jí nutí nebát se vrhnout se do prvního těhotenství podle její svobodné vůle nezávisle na muži. Femfašizmus ví, že potřebuje ženě vnutit hlavně první otěhotnění, protože pak už jí má zpracovanou.

Femfašizmus ví, že svobodná matka pak má tendence se vyvléknout ze lži, protože náhle začne pudově chápat důležitost rodiny a má krátké období, kdy by mohla prokouknout obludně chybné učení Druhé morálky. Proto musí propaganda myšlení čerstvé svobodné matky dále silně zpracovávat.

Zde se plně využije dosavadní dívčino vzdělání v Druhé Morálce. Využije zde své státem podporované umění testovat muže shit testy. Sevřená v papouškování pravidel Druhé Morálky, v naprosté většině případů se dívka dostane až k shittestovému potratu. Tedy sama od sebe odežene jediného muže, který jí kdy v životě opravdu MILOVAL.

Dívka se neustále zabývá otázkou: “Na co vlastně chlapa potřebuju” a ultrafemfašistická společnost jí odpovídá: “jen na zábavu, jinak k ničemu”.

Femfašizmus všemi prostředky tají před ženami, co znamená Otcovství.

Svobodné mateřství

Manželství a jeho principy bylo již dávno postaveno mimo ústavy států. Je na něm nelegální podřízenost ženy manželovi. Roli rodiny, tedy kruhu který zabezpečí ženu a děti, převzal místo manžela femfašistický stát.

Místo manželství nastoupilo Partnerství, tedy dočasné svazky vzájemně se využívajících občanů. Tento obludný konstrukt popírající základní lidskou přirozenost je ale plně legitimizován ultra femfašistickou společností.

Za věrnost této zhoubné ideologii pak ženy odměňuje oslavováním jejich odvahy, glorifikováním role svobodné matky. Činí tak televizními seriály, časopisy, vztahovými poradnami a zřízením seznamek, kde si svobodná maminka domluví sex zdarma na každý den neomezeně.

Svobodné matky hledají své “parťáky pro život”

Femfašistická ideologie také pevně vykresluje ženám jejich další život s nemanželským dítětem. Ženám je předkládána vize “smysluplné budoucnosti a nových partnerů, kteří plně uspokojí všechny jejich potřeby”. Viz: Pomatené seznamovací inzeráty…

Všechny časopisy a média ukazují pomocí manipulace selektivní pravdou, že je možné sladce pokračovat s novým mužem, který automaticky zabezpečí cizí dítě. Populární titul pro takového služebníka bez práv je “PARŤÁK PRO ŽIVOT”.

Parťáci pro život žen se musí spokojit s tím, že budou jen dodavatelé příjemných chvil a příjemných emocí pro ženu, která je nepotřebuje. Žena femfašizmu všechno má, jen není úplně uspokojena ve svých animálních touhách a vášních. A to je přesně to jediné co od muže potřebuje, zábavu a uspokojení vášní.

Žena potřebuje uspokojit:

  • sexuální vášně
  • emocionální rozháranost neexistence přirozené role
  • touhu po zabezpečení, kterou si kompenzuje vyžadováním vybraných dárků
  • zažívat pocit podřízenosti. Zde se ale ženy zle mstí za to, že to chtějí prožívat.

Pro muže je v naprosté většině soužití se svobodnou matkou hledající parťáka velmi nedůstojné, ztrapňující, ponižující. Fakticky se totiž dostává do role subjektu, který má sloužit k pokusům. K pokusům ženy o částečné uspokojení rozháraných vášní, tužeb a neukojených pudů. Při těchto pokusech bude muž vždy nepřirozeně napadán, pomlouván, zostuzován, ale také téměř vždy citově vydírán a manipulován. Všechno to jsou totiž křečovité projevy ženiny zoufalé snahy uspokojit se. Zahojit krutou ránu toho, že obětovala sebe, děti a tedy rodinu ve snaze naplnit nesmyslné doktríny Druhé Morálky.

Shlédnutí: 926