Neposkytují to nejdůležitější pro muže = emocionální naplněníJe nutné všechny mladé muže varovat před fenoménem stárnoucích bezdětných lovkyň čestných mužů. Takové ženy neposkytnou muži žádnou emocionální podporu v ničem.

Po krátkém období poskytování sexu a pocitu smysluplnosti se promění v diktátorky svých potřeb. Chtějí co nejdříve mít plné závažného muže, který se k nim bude chovat tak, jako kdyby ona byla ta, co mu dala celé své mládí a spoustu štěstí. Po muži požadují, aby byl plně loajální i svým majetkem, který jí plně poskytne jako by to byla ona, která byla s ním, když svůj život budoval. Taková žena požaduje vše, ale neposkytuje za to prakticky nic.

Takové ženy pak mají tendenci použít nově získaného “partnera” jako svou emocionální výlevku a odpadní koš na své frustrace.
Jakmile se z nevinné dívky začne stávat současná žena, je podrobena veškerými médii vyučování zásad Druhé Morálky. Ta jí dokonale naučí užívat slovní argumenty k prosazování spravedlnosti na své osobě. Jako by spravedlnost existovala jen k ženám. Všechny ženiny propagandou naučené slovní argumenty oklamávají mužskou touhu po spravedlnosti a když se muž snaží jim vyhovět, stane se bezmezným otrokem v pasti argumentů.

Pokud se femfašistické propagandě nepodaří ženu přesvědčit, aby včas v plodném věku otěhotněla a byla tak trvale chycena do role svobodné matky závislé na systému, začne taková žena bojovat o svou ekonomickou nezávislost. Přejde zcela do domělé pozice muže, ale samozřejmě jí zůstanou všechny specifické ženské potřeby a vášně. Například buldozerizmus.

Biologické hodiny ale stejně v čase nejvyšší nouze ženu zlomí. Tehdy začne chladně uvažovat, jak se emocionálně uspokojit a zachránit. Zcela racionálně se pokouší uchopit zoufalou tělesnou situaci. Žena těžce nese, pokud není splněna její biologická podstata rodit děti. Konflikt její tělesné potřeby s jejím stylem života řeší pomocí Druhé Morálky. Prakticky všem ženám se tak v hlavě utvoří stejný plán.

Zjistí, že potřebuje někoho, koho bude moci používat jako pomocníka v době mateřství a taky jako výplň zvláštních emocí, které uvnitř ženy pořád bouří a ona je nedokáže v dnešním světě vůbec popsat.

Každá taková žena usoudí, že si musí pořídit někoho, koho bude moci snadno manipulovat. Jako hlavní manipulativní sílu už nemůže používat své plodné dvacetileté tělo. Volí proto jiný manipulativní prostředek: mužskou potřebu být zodpovědný, spravedlivý a čestný.

Druhá Morálka dává ženám veškerou společenskou podporu k obludné hře na získání oplodnitele a platebního otroka. Společnost ženám chytře vynechala nutnost svatby, čímž muž nemá možnost ukázat, co opravdu chce. Nastává hra podobná jako u nekalých podomních prodejců: stárnoucí bezdětné ženy se snaží ulovit muže sexem a předstíranou oddaností, spojenou nedílně i s cíleným získáním příbuzenstva vybraného muže na svou stranu, aby mohli všichni společně na muži vyžadovat “čestné a spravedlivé” kroky!

Někoho si vyberou a zkouší na něj hrát, že jsou mu zcela oddány. Zkouší, zda muž upadne do její pasti: Ona se chová taky, jakoby opětovala jeho projevy lásky. Pokud se jí to povede, nadšeně své projevy demonstruje před rodiči vybraného muže, čímž je získá rychle na svou stranu proti němu. Čestný muž se cítí trapně a cítí se zavázán!
Taktiky stárnoucí ženy na získání pravděpodobného platiče výdajůTaková žena se pak po dobu manipulativního svádění chová sladce a zkoumá, jak moc dokáže muže manipulovat k pocitu odpovědnosti za JEJÍ štěstí.
Dá se to i snadno poznat podle toho, že vždy mluví jen o sobě: “co JÁ budu dělat, JÁ chci kompletní rodinu, JÁ se necítím šťastná…”.
Také holka, která byla mužovo srdcová záležitost, je jen “blbá píča, kráva a manipulativní svině”.
Také se to dá dobře poznat z toho, že je jí zcela jedno, co si o tom muž myslí a zda jí chce. Uplně jí stačí, že se nechá manipulovat. Ona totiž rychle hledá pouze stresorové motivanty.

Když taková žena vidí, že muž se chytil do pasti, najednou začne říkat, jak je zamilovaná a vynucuje si “romantiku” a “DÁRKY”. Ve skutečnosti si to potřebuje rychle odbýt, NEBOŤ je to jen manipulace, kterou nerada dělá v takové míře. Jediné o co jí teď jde, je OTĚHOTNĚNÍ, na kterém vystaví své vítězství pomocí stresorových motivantů. Plánuje pak změnu svého postoje.

Ještě v těhotenství zůstává v této hře. Využije veškeré své síly k přetvařování a k pevnému manipulování muže do pasti zodpovědnosti a poslušnosti. Situace se ale razantně změní porodem.

Po porodu je náhle jasné, kdo je velitel! Chování stárnoucí prvorodičky se absolutně změní. Nyní se začne tvrdě dovolávat svých práv. Vytvoří celou kaskádu stresorových motivantů, které všechny hovoří jasně: Pokud budeš plnit všechny příkazy, budeš relativně bez stresu. Ale pokud se začneš odchylovat, přijdeš o všechno.

Rada:

Myšlenky Druhé Morálky jsou tvrdé a nezohledňují mužské právo na emocionální uspokojení. Nutí ženám tvrdě asociální a nepřátelské chování. Muž je nucen v tomto žít a tudíž musí na všechny ženské projevy Druhé Morálky zareagovat nesmírnou tvrdostí a razancí, dalece jdoucí za jeho vlastní míru.

Otázkou je, zda se to dnešnímu muži vůbec chce dělat, protože být takto tvrdý k někomu, koho by měl ve skutečnosti milovat, je velmi otravné a defakto k ničemu to nevede.

Shlédnutí: 418