Systém chce všemožně zajistit, aby SEX byl běžný co nejdříve a aby se SEX chápal už od ranné puberty jako prostředek, kterým žena určuje svou vládu nad mužem. Aby její dovolení k sexu bylo podřízené jejímu výběru, jejímu rozhodování.

Samozřejmě že Systém ví, že dívka sex taky velmi potřebuje. A v tom právě je ta past. Systém chce dívku dostat do pasti, aby to, po čem velmi touží a co potřebuje bylo pro ní zároveň prostředkem ovládání mužů. Systém ví, že tím ženu bude dokonale trýznit a pokusí se jí v budoucnu co nejvíce trápit tímto rozporem potřeby a manipulace.

Shlédnutí: 81