Pilíře klamné nauky

nazývané též Druhá Morálka femfašizmu. Někdy se také hovoří o genderové politice.
Tato klamná nauka má za úkol rozvrátit společnost vytvořením nepřátelství a nekompatibility mezi muži a ženami.

1. pilíř: “ženy dnes už muže k ničemu nepotřebují”

Toto tvrzení postrádá jakoukoliv vnitřní logiku a jedná se spíše o emocionální výkřik než o tvrzení, neboť jedno pohlaví bez druhého umírá. Nicméně teto výkřik popisuje jednu z přirozených vlastností lidského rodu: schopnost žen přeorientovat se na polo mužskou roli....

Podpůrné lživé teorie

teorie přinášející nepravdivý výklad důležitých jevů, který je pak hromadně propagandou vyučován.

girl 2071564 1920 400x250 - Stránka rubriky Pilíře femfašizmu

Dítě “ztmelí” vztah

Vrcholná lež femfašizmu určená k tomu, aby všechny členy rodiny poškodila. Figuruje zde pojem "vztah", který nemá žádnou prakticky využitelnou definici. Myslet si, že dítě "ztmelí" nefunkční soužití je stejně naivní jako si myslet, že nespokojenému zaměstanci zlepšíme...

Ideologie není nauka o ideálu

Je velmi destruktivní, jak je prakticky ve všech médiích slovo IDEOLOGIE chybně interpretováno jako nauka o něčem ideálním a krásném. Pravdou je ale opak. Ideologie je nauka, která slouží k přípravě obyvatelstva na převzetí totalitní moci. Ideolog je tedy člověk,...

fantasy 3060912 1920 400x250 - Stránka rubriky Pilíře femfašizmu

Století selhání OTCŮ

Století selhání Otců je klamný název pro Století selhání Matek To ženy se rozhodly se osvobodit od rodiny a zradily tak rodinu a své děti. To ženy selhaly a místo svých mužů POSLOUCHAJÍ ďábelskou ideologii femfašizmu (gender ideologie). Ženy se ani trochu...

Zhlédnutí: 236