Muž si BERE ženu, žena má právo odmítnout

V dnešním světě je v rámci směšně nesmyslného požadavku na “rovná práva” žen prakticky vymazána lidská schopnost vytvářet rodiny tím, že to není PŘENECHÁNO výhradně na mužích, kteří jsou k tomu tělesně i duševně jediní vybaveni.

Dnes muž nemůže být zodpovědný i kdyby sebevíce chtěl, zodpovědnost je totiž vždy odměnou za poslušnost

Protože k zodpovědnosti jsou také důležité výkonné pravomoci které MUSÍ uznávat kolektivně CELÁ SPOLEČNOST. Zodpovědnost a poslušnost jsou dvě stránky téže mince. Kdo nám není poslušný, za toho nemůžeme být zodpovědní. Pokud společnost mužské pravomoci a práva neuznává, zodpovědnost nelze žádným způsobem realizovat. Když muž nemůže sám rozhodnout, kdy rodina má smysl, a pořád je ve vleku žen hnaných momentálním pudem a vášní bez rozmyslu, mužská zodpovědnost ztrácí jakýkoliv smysl. I tomu nejzodpovědnějšímu muži se pak ženy libovolně rozhodují, mění svá rozhodnutí, shit testují ho k zoufalosti, zkouší ho všemi prostředky manipulovat citovým vydíráním, protože nemají žádné omezení společenskou a morální konvencí.

Když muž vybere jedinou správnou cestu, ženy jí neposlechnou a zkusí další cesty, aby se pak potom, co je muž už z jinou ženou chtěly zase vrátit. Také se ženy vrací potom, co si zkusí založit rodinu někde jinde a pak se jim náhle zdá, že původní cesta původního muže by jim vyhovovala více.

Jediným výsledkem toho všecho jsou patchwork rodiny

Rodiné vztahy milenců a milenek, partnerů a vzájemně sexuální minulostí propojených lidí, mezi kterými oscilují děti které nevědí přesně, ke komu patří. Patchwork rodina je přímým výsledkem toho, že se do zakládání rodin vkládají svými nápady i ženy. Nic jiného z tohoto emancipačního nápadu nemohlo vzejít.

Pouze muž dokáže zařídit funkční rodinu

Tak praví kaskáda emocionální závislosti, kterou žádný člověk nemůže změnit. Žena vytváří sociální kontakty a vazby mezi rodinami, muž zakládá rodinu.

 

Zhlédnutí: 400