Fáze a milníky ženské snahy užívat netělesnou komunikaci pro ovládnutí vlastního těla pomocí mužů

Každá dívka potřebuje muže, který si ji vybral. Pouze muž, který si jí vybral a bojoval o ní, je pro ni zárukou, že on bude plně emocionálně uspokojen pouhou její existencí. Z principu emocionální kaskády vyplývá, že žena poskytuje muži emocionální uspokojení pouze...
girl 2380554 1920 400x250 - Digitální vztah

Vím co chci, shit testuje holka

V mužské doméně by ekvivalentní tvrzení znělo: "své dítě si porodím sám". Žena přeci nemůže sama určit, co se stane s jejím tělem! Její další směřování určuje buď MUŽ, a nebo NIC. V dnešním světě je díky rozpadu vztahů stále častěji platná druhá varianta a ženy nemíří...

číst více

Vliv elektronické komunikace na sexuální stereotypy

Komunikační elektronika první generace přenášela jen prostá sdělení. Komunikační elektronika druhé generace dokáže přenést vizuální sexuální podněty. Díky tomu se v průběhu poměrně krátké doby od svého vzniku stala dominantním kanálem převážně ženské sexuální...

číst více

Překomunikovanost

Po několika dekádách užívání netělesné elektronické komunikace v mezilidských a sexuálních vztazích trpí všichni uživatelé elektroniky syndromem PŘEKOMUNIKOVANOSTI. Elektronická komunikace svou rychlostí a nezávislosti na těle a jeho pohybu není kompatibilní s lidskou...

číst více
fig 11 05 2019 11 55 37 400x250 - Digitální vztah

Maskulinita

Maskulinita je: "síla, která nabízí ženě naplnění ženské pohlavní role" Ano, maskulinitu má pro ženu ten subjekt, který jí zaručí možnost mít děti a který jí v tom bude podporovat. Dnes se do této role staví výhradně stát, který na to má svou ideologii a svůj systém....

číst více
portrait 3052705 1920 400x250 - Digitální vztah

Postfaktická doba

Postfaktická doba a její vliv na vztahy mezi mužem a ženou Systém zakazuje šířit informace o tom, že jev, nazývaný jako "postfaktická doba", se nejvíce projevuje právě v mezilidských vztazích! Proto v pořadech a diskuzích o postfaktické době se nesmí vůbec zmiňovat,...

číst více
fig 15 03 2021 11 32 52 400x250 - Digitální vztah

Neví co chce a nedá pokoj, dokud to nedostane.

Tato okřídlená věta se stala příslovím proto, že zcela platí Žena ve svých vášních a touhách vždy chce být podřízena muži, jehož rozhodnutí bude vykonávat. Vůbec to nezávisí na tom, kolik ona sama má peněz nebo zda si myslí, že to nechce. Je to prostě přirozený pud,...

číst více
fig 15 03 2021 11 19 52 400x250 - Digitální vztah

Její zájem o tvé koníčky

Vyjma vyjímečných případů, kdy tvůj koníček je zcela stejný jako její, je její zájem o tvé koníčky zkoumáním velikosti pavího ocasu.* Nezkušení muži jsou mnohdy naivně velmi okouzleni, jak se jejich přítelkyně snaží do jeho aktivit proniknout a sdílet je. To je ale...

číst více
fig 09 03 2021 11 49 15 400x250 - Digitální vztah

Gentleman, gentlemanství

Gentleman - neboli "jemný muž", je vzletné označení dominantního muže chovajícího se jemně a ohleduplně k podřízené ženě. Ve společnosti prosazující ideologii genderové rovnosti již z principu tento pojem neexistuje. Gentlemanství je chování přímo závislé na...

číst více
fig 03 05 2019 06 27 07 400x250 - Digitální vztah

Samosnubnost

MUŽI, DEJTE SI POZOR NA SAMOSNUBNOST ŽEN! Pracovat pořád pro dobro ženy vás bude bavit jen u té, kterou skutečně milujete z celého srdce. Lidská psychika je nastavena tak, že pokud žena začne ve společnosti hovořit o svém vztahu k muži, automaticky je s mužem jednáno...

číst více

Jump to A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, R, S, T, U, V, Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Z

Nutné přečíst:

Rubriky

  • 206 186
  • 385
  • 18

První vztahový magazín POUZE pro muže

- Digitální vztah Magazín Digitální Vztah tvoří vyjímečný a potřebný protipól časopisů a webů PRO ŽENY. Tyto ženské časopisy jsou psány pro to, aby byly hodně čtené a žádané, a z toho důvodu obsahují populární nepravdy. Ženské magazíny se snaží neustále obhajovat neúspěch ženské emancipace a vysvětlovat, že za nespokojeností žen a rozpadem vztahů stojí muži a jejich neschopnost. Také vyučují ženy nelidskému přístupu k mužům jako k neživým předmětům, které je nutno správně používat, aby fungovaly správně...
pouzemuzi - Digitální vztah

Proč to tu nejvíc zajímá ŽENY?

Ženy si zvykly na to, že je beztrestné bezohledně pomlouvat muže a urážet je ve svých magazínech. Proto je velmi zajímá, co píše Digitalnivztah.cz. Magazín Digitální Vztah ale tvoří potřebný protipól publikací pro ženy. Obhajuje mužská práva, brání mužské srdce a emocionální život. Ukazuje cestu k záchraně funkční rodiny a tím i celé naší západní kultury. Bez ohledu na to, co si ženy o tom myslí. Protože muž vládne.
pouzemuzi - Digitální vztah

Je zde tlak podporující rozpad vztahů

Ve společnosti existuje jasně patrný nekompromisní tlak na rozpad mezilidských vztahů. Nauka zrovnoprávnění žen je jen falešnou iluzí, která vnutila ženám nepřirozené jednání proti vlastním instinktům sebezáchovy. Indoktrinace ženského myšlení je zcela srovnatelná s fašizmem nacistickým. Současné ženy jsou naučeny se své přirozené roli zuřivě bránit i za cenu vlastního sebezničení…
pouzemuzi - Digitální vztah

Druhá morálka

Odstoupením od lidské přirozenosti přichází do lidských životů Druhá morálka. Systém chování a myšlení, který není v rozporu s matematickou LOGIKOU, ale je v rozporu s lidskými instinkty. Přechod od přirozené Morálky k Druhé morálce je nevratný proces, který sám sebe urychluje.

Shlédnutí: 26395