Otcovství je specifická mužská emoce, kterou žena nemůže chápat

Jako každá mužská emoce, je i otcovství pro ženu abstraktní pojem. Nedokáže si ho představit a ani jí to nezajímá.* Automaticky si myslí, že je to vlastně stejné jako její “mateřství”, a že muž ho má automaticky jako ona. Že mužova emoce otcovství začíná otěhotněním ženy. Jak daleko je toto od reality!

Při správném fungování rodin podle emocionální kaskády nikterak nevadí, že ženy nechápou mužskou otcovskou emoci. Prostě těží z toho, že muž se rád o svou ženu a děti stará. V současné západní společnosti, kdy ženy vedené propagandou femfašizmu zkouší mužskou roli zakládání rodiny toto samozřejmě nefunguje. Otcovství totiž vůbec není stejné jako mateřství!

* Žena rozlišuje jen dvě emoce muže, že jí muž chce a že je na ní muž rozlobený.

Jak vzniká mateřství

Mateřství je tělesná emoce, která vzniká těhotenstvím a porodem. Je řízena hormony. Těhotenství by mělo být výsledkem emocionální a sexuální touhy, tedy sexuální strategie ženy (nazývané též rozmnožovací pud). Mateřství absolutně nesouvisí s mužem, ať muž dělá cokoliv, mateřství je biologicky dané a je zcela automatické. Tvorba hormonů začíná otěhotněním. Mateřství nemůžete ženě nijak vynutit, to je i absurdní přestava.

Jak vzniká otcovství

Otcovství je tělesná reakce na vědomé rozhodnutí vybrat si svou manželku. Trávení času s vyvolenou dívkou připraví emocionální život muže na příchod dítěte a na silný vztah k němu, tedy otcovství. Otcovství zniká jako vědomé rozhodnutí, že zrovna tato dívka uspokojí mužův emocionální život a muž se soustředí jen na ni. Otcovství jako emoce vůbec není závislé na okamžiku oplodnění, zcela závisí na tom, zda muž považuje budoucí matku za naplnění svého emocionálního života. Otcovství se nedá vynutit nátlakem ženy.

Princip otcovství je společenským tabu, je to nepříjemná skutečnost pro učení femfašizmu

Pro ženy a femfašistickou společnost je zcela nepřijatelná myšlenka, že za rozpadem rodiny, nucením dětí žít bez otců a za absolutním propadem porodnosti stojí jakákoliv ženská vina. Vždyť ženy by se měly starat o rodinu a smyslem jejich života by mělo být štestí dětí!

Proto obecně platí, že o skutečných principek otcovství se dokonale mlčí a žádný ženský časopis to nikdy nebude rozebírat.

Když si pročítáme ženské časopisy, je tam popisováno mateřství a jak se asi cítí děti a co jim udělá radost. O mužích se tam píše jako o životních partnerech, se kterými je žena ve vážném vztahu. Muži jsou podáváni jako kamarádi co s mateřstvím vypomáhají. Muži jsou rozebíráni vždy ve smyslu že buď fungují kvalitně, nebo naopak nekvalitně. Tu a tam se ukáže návod, jak do muže něco “nalít” nebo s ním nějak zacházet, aby fungoval lépe.

Díky nepochopení otcovství jsou ženy velmi rozčarovány

Stovky tisíc žen se denně a denně vrhá do marného boje vyvolat u vybraného muže pocit otcovství pomocí citového vydírání. Ženy si myslí, že si někoho vyberou, a ten jim automaticky začne plnit služby které jejich tělo vyžaduje. Sní o péči, jakou dává ženě pouze muž, který si jí vybral. Ale takovou péči nedostávají a nechápou proč, když mají pocit, že udělaly všechno proto, aby muž dobře “fungoval”. Celá tato filozofie žen je totální kravina.

Zhlédnutí: 373