Co bys měl vědět, než půjdeš na seznamku (třeba Badoo) v roce 2021 a později:

 

Ženy mají obrovské množství zpráv, proto pro ně bude tvá zpráva vždy bezcenná

Elektronických kontaktů mají ženy tolik, že pro ně nemá žádný konkrétní žádnou reálnou hodnotu. Ta tam je romantika počátků digitální technologie. Klidně z hovoru zmizí, na eponovaných sítích odpovídají stylem, který odpovídá obrovskému “pracovnímu” vytížení.

Ženy nezajímáš Ty ani Tvé zájmy. A to ani když Tě o tom přesvědčují

Zajímá je hlavně, zda nejsi ve vlivu jiné ženy a zda jsi manipulovatelný. Chtěly by, aby si byl ve společenství, které ony budou moci snadno zmanipulovat a natlačit je do role poslušného plnitele závazků. Pokud jeví velký zájem o Tvé specifické koníčky, které zároveň nejsou i jejich vášní, činí to z čistě manipulativních důvodů. Pokud se jim podaří Tě zamotat do samosnubnosti, náhle jim budou všechny Tvé zájmy zcela na obtíž.

Ženy po Tobě budou chtít, abys jim po internetu čestně a popravdě vše řekl

Samy řeknou vše podle svého uvážení, budou tedy bezostyšně lhát o všem – ženy dnes věří, že jsou ve lhaní ve vztahu s mužem zcela beztrestné. Tebe nutí všechno říci proto, aby zjistily veškeré podmínky toho, jak Tě mohou manipulovat k poslušnosti a službě její osobě.

Ženy se nechtějí moc seznamovat a jsou nepřátelsky naladěné

Po prvních několika dnech na jakékoliv seznamce jsou ženy smeteny obrovským množstvím zpráv od mužů. Každá si myslí, že jí píše tolik mužů proto, že je vyjímečná. Je snadné tomu uvěřit. Ve skutečnosti si neuvědomuje, že počet mužů co jí napsal, je roven počtu žen, které nemají nikoho, kdo by o ně stál!
Takže: Počítej s tím, že s tebou bude každá jednat víceméně jako s otravným póvlem a bude vyžadovat, abys jí sloužil jako zábavný panáček.

Velmi často nevědí, proč na té seznamce jsou

Ženy nedokážou popsat tu sílu, která je nutí se podřídit vedoucí maskulinitě moci ve společnosti. Měj na paměti, že ženské přilnutí k aktuálním morálním zákonům maskulinity moci je pro ženu silnější než láska. Proto jsou na seznamce, protože to systém po nich chce. To systém jim dal do rukou mobily a internet.

Ženy mají pocit absolutní nadřazenosti a beztrestnosti

Každá žena je ve všech médiích a hlavně na sociálních sítích a seznamkách oslovována jako něco vyjímečného a nadřazeného. Vůbec jí nepřijde divné, ba ani se nezamyslí nad tím, že je divné že má jen požadavky a vůbec nic nenabízí.

Ženy budou silně vyžadovat poskytnutí veškerých Tvých záruk, kde musíš zaručit Vážný Vztah

Samy ale nevědí co to přesně znamená. Nedokážou přesně definovat co to je. Ve skutečnosti normální je láska, vážný vztah je pro ženu stav, kdy může s mužem manipulovat a on je plně společensky v její moci.

Ženy chtějí někoho, koho jim systém slíbil. Někoho koho použijí pro život

Systém ženám slibuje mnohé, aby je udržel ve své moci. Slibuje jim, že budou pořád žádané a pořád vysoce hodnotné, natolik hodnotné, že si zaslouží od mužů služby a přísun zdrojů. Za tyto služby jim systém nepřikládá žádné povinnosti, takže ženy ani neví, že by bylo hezké, kdyby taky něco poskytovaly. Nemůžete jim to mít za zlé, prostě žena dnes systémem není informována, že musí něco poskytovat. Systém ženám slibuje, že skrze internet dostanou vždy někoho, koho budou moci “použít pro život” jako “parťáka”, který bude bez nároků plnit roli sluhy.

Ženy budou vyžadovat, abys jim vyzradil veškeré podrobnosti o sobě

Budou se tvářit, že je zajímáš. Budou se dovolávat k Tvé čestnosti, pravdomluvnosti, a donutí Tě říci uplně všechno. Zajímá je ale především to, které jiné ženy by Tě mohly ovlivňovat a kde je způsob, kterým by bylo možné Tě manipulovat, případně až vydírat.

 

Podrobnější rozbor

 

V první řadě je důležité vědět, že obě pohlaví ve vztahu fungují jako opačně vzájemně se doplňující segmenty. Současná ideologie, silně zaměřena na rozklad mezilidských vztahů, vyučuje ženy pravý opak – že obě pohlaví jsou stejná a že mají mít veškeré jednání stejné. To vede k naprosté nekompatiblitě lidí a vzestupu nenávisti a nepřátelství mezi pohlavími.

Ženy narozdíl od mužů ve vztazích nejednají primárně podle svého úsudku, ale snaží se kopírovat ideologii vedoucí maskulinity společenské moci. Dělají to proto, aby co nejlépe splnily společenské požadavky, což je uspokojuje. V historii tak ženy různých národů vhodně doplňovaly své muže a jejich směřování a činily tak národy silnější.

Dnes již lidem nevládnou národní vlády, nýbrž mediokracie všudypřítomného internetu a jeho sítí. Národní vlády nemají žádný vliv na to, kdo na jejich lid mluví a kdo jim plní hlavu svou ideologií. Dnešní národní vlády jsou až v druhé řadě, a jen reagují svým lidem na to, co se oni dočtou na internetu.

Mediokracie internetu přikazuje ženám se chovat podle bláznivých myšlenek asociálních nauk. Informace mediokracie jsou všudypřítomné, normální žena nemá dnes možnost narazit na žádné jiné informace, jiné informace tedy pro ni neexistují. I kdyby na věci měla svůj názor, mediálí tlak okolí jí donutí respektovat maskulinitu moci, která k ženám hovoří a dává jim příkazy bez naslouchání jejich názoru – to je vlastnost Internetu a vizuálních médií obecně.

Shlédnutí: 180