Dnešní žena (a potažmo celý západní svět) žije v iluzi, že ženy nyní prožívají vrcholnou svobodu. Je to jen čirá lež, která je živena propagandou a ženskou pýchou na sebe sama.

Je to jednoduchý KLAM, zde je vysvětlení

Žena není svobodná jako žena, pochybnou “svobodu” má žena pouze “mužsky se chovající” část ženy!!!

Žena má dnes svobodu jen v tom, aby zradila ženství a rodinu. Může se účastnit pokusů jak nahradit či vytěsnit ze svého života RODINU a celý svůj ženský emocionální život. Jinými slovy, pouze ta “mužská” část ženy, o kterou ženy tak usilovně sto let bojovaly, pouze tato část má jakousi svobodu.

Žena ve své ženské podstatě je zesměšněna a uvedena v otroctví korporátu

Jinak ženská část ženy, ženská podstata, žije v maximální depresi a zatracení. Dnešní žena je zcela nesvobodná, je v pasti toho, že musí sloužit všeobecné morálce. Neustálé pokusy mladých žen obstát v mužských rolích ženu absolutně deklasují a ženský emocionální život je zcela v troskách a absolutní nesvobodě.

Ženy neví, co se děje, neboť jsou maskulinitou okolního nepřátelského světa zcela obklopeny, a každá žena má přirozenou tendenci k vládnoucí maskulinitě přilnout a zaštítit se jí.

Všechny pokusy nějak lhát, že za snažením o ženské “osvobození” stojí samy ženy, vyznívá dost trapně.

Shlédnutí: 253