V nečestném prostředí nemá smysl jednat čestně

Celá myšlenka ženské emancipace a z ní vzešlé tlaky na ovládání mužů vydírání pomocí tělesných pudů je ze svého principu hluboce NEČESTNÉ. Proto Vaše pokusy vzdorovat tomuto tlaku PRAVDOMLUVNOSTÍ jsou předem odsouzeny k nezdaru. A nebo ještě více, říkáním pravdy si každou další větou připravujete podmínky pro Vaše zesměšnění a citové či materiální vydírání.

Bičova rada: Naučte se metody odpovídání tak, aby jste něco říkali, ale oznamovali tak co nejmenší množství skutečně použitelných informací. Hlavně chraňte svou vlastní minulost, protože i kdyby v ní nebylo nic závadného, stejně bude kompletně použita proti Vám. Také musíte mít na paměti, že před sto lety muž něco mohl říci, ale dnes nemůže říci vůbec nic, neboť i podle nejnepatrnější zmínky si holka najde na facebooku všechno. A všechno hledá jen z jednoho důvodu, aby to mohla použít ve svůj prospěch proti Vám a to vše podle ideálů hnutí ženské emancipace a podle ohavné životní filozofie sráčů: “jaké si to uděláš, takové to máš”.

Bičova rada: A nemějte moc špatné svědomí, ženy Vám také lžou, a to prakticky ve všem. Ty už taktiku účelové pravdy přijaly dávno.

Vylévání srdce ženě je nejkratší cesta do friend zone

Pokud začnete ženě říkat, co vás trápí a v čem jste emocionálně neuspokojení, okamžitě se tím začne snižovat vaše přitažlivost a zamíříte přímo do friends zone. I když by žena chtěla být jako muž, její mozek zůstává v pudovém chování stejný. Nebude se Vám snažit pomoci, ale vaše slabosti si zapamatuje a začne je testovat shit testem. Každý špatně zodpovězený shit test jí bude podvědomě říkat, že Vás nepotřebuje, že pro ni nejste oporou ale jen přítěží.

MAXIMA #52: Současná kultura prohlašuje, že je nutné ženě odhalit své nejniternější obavy, aby opravdu porozuměla a ocenila tvou pravou osobnost. To je mýtus a grandiózní lež. Běžný muž zde od ní naivně očekává ohledy, a že bude bránit jeho slabiny, stejně jako to dělá on vůči ní. Ale ona nebude. Nemůže. Ženy nemají v mozku schopnost chápat mužské emoce. Tváří v tvář takovému břemenu nemůže žena než začít plánovat útěk ze vztahu. Zranitelnost není ženou tolerována. Mužovou chybou zde je dávání ženské zranitelnosti, kterou je přitahován, do spojitosti s tím, že muž a žena jsou jen zrcadlový obraz téhož. Mužská zranitelnost je naopak odpudivá.

Shlédnutí: 244